Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jakob Wenzer representant i europeiskt nätverk om neomaterialism

Publicerad

Jakob Wenzer, etnolog på Centrum för konsumtionsforskning, är ny medlem av kommitten för ett nätverk om neomaterialism inom COST - European Cooperation for Science and Technology.

Nätverket ska vara en plattform för att föra samman europeiska neomaterialister och utveckla forskningsfältet.

Termen neomaterialism samlar ihop flera teoretiska perspektiv och metoder inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Gemensamt har ofta dessa perspektiv att man går ifrån den atomistiska, reduktionistiska världsbild man anser dominera vetenskaperna traditionellt. I stället ser man till hur världen kontinuerligt framskapas och mening uppstår i nätverksformationer, flöden och interaktioner.

Läs mer om Jakob Wenzer