Bild
händer skriver på laptop
Foto: Glenn Carstens-Peters
Länkstig

IT-forskning får 11,6 miljoner från MMW

Nyligen meddelade Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) vilka projekt som beviljas forskningsmedel för 2021. Vid institutionen för tillämpad IT delar två projekt på drygt 11,6 miljoner kronor.

Projekten löper över tre år med den gemensamma nämnaren samhällets digitalisering och dess konsekvenser.

Ett av projekten, The Missing Teacher in AI: Involving Teachers in Metadesign of AI to Ensure FAIRness, handlar om att undersöka vilka följder användning av artificiell intelligens, AI, kan få i skolan.

Bild
johan lundin
Johan Lundin, professor i informatik.
Foto: Catharina Jerkbrant

– Det finns en stor diskussion om riskerna med AI i skolan samtidigt som det pågår många försök att skapa AI-baserade system för eleverna som är rättvisa utan okända negativa konsekvenser. Vi vill därför se vad som händer när lärare använder AI-baserad teknik, säger Johan Lundin, professor i informatik och projektledare.

Systemen som används i skolan kan vara exempelvis digitala läromedel med inbyggd intelligens som gör att läromedlet anpassar sig efter varje enskild elev. Enligt Johan Lundin är tanken med projektet att bidra till utvecklingen av systemen så att lärare själva kan anpassa tekniken och upprätthålla en undervisning enligt skolans värdegrund.

– En av förutsättningarna för att lyckas med AI i skolan är att lärare ges mer handlingsutrymme, så att de förstår tekniken och kan ta det stora ansvar som det innebär när ny teknologi införs i undervisning, säger han.

Enligt forskarna är det också viktigt att lärarna själva kan anpassa systemen vilket gör att de kan lita på, och få större nytta, av tekniken i sin undervisning.

– Det saknas studier där praktiker, som lärarna i vår studie, ges verktyg för att själva förändra och utveckla användningen av AI. Det vill vi ändra på.

Vad betyder det för er att få dessa medel?

Utan finansiering hade detta inneburit ett intresse, nu kan vi med kraft skapa ny kunskap inom detta relevanta område, säger Johan Lundin.

Fakta
  • Förutom Johan Lundin deltar forskarna Marisa Ponti och Martin Tallvid i projektet.
  • Även projektet How Does Business Analytics Produce Value: Analyzing Regimes of Organizing beviljades medel av MMW och leds av Rikard Lindgren, professor i informatik.