Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationella perspektiv på regional utveckling på NORSA-konferensen 2017

Publicerad

Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars.

Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar?

Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling. Föreläsningar varvades med forskarworkshopar, runda-bordssamtal – och speed dating för forskare.

 


"The Scrabble theory of economic development"

Frank Neffke från Center for International Development, Harvard University, gav en introduktion till "the Scrabble theory of economic development". Vad gör att en nyetablering, till exempel en tillverkningsindustri, skapar fler arbetstillfällen – eller inte? Hur rekryteras kompetens och erfaren personal och hur sker kunskapsöverföringen till den arbetskraft som redan finns på orten? ”. Olika faktorer för tillväxt vävdes samman till en komplex bild av hur de relaterar till varandra. Efter presentationen diskuterade konferensdeltagarna bland annat hur denna globala teori kan användas i ett nordiskt sammanhang, med de förutsättningar som präglar de regionala regionerna här.

Människors makt till förändring - empowerment

Från Sydafrika kom konferensens andra huvudtalare: Sharon Penderis, föreståndare för Institute for Social Development vid University of the Western Cape. Hon arbetar med bland annat ökat medborgarinflytande och delaktighet i utvecklingen av townships på the Cape Flats utanför Cape Town, ett fattigt område med stora sociala problem och utbredd kriminalitet. Men det är också ett område där många organisationer arbetar för att bekämpa fattigdom och ohälsa, sociala problem och brottslighet genom ökat medborgarinflytande och ”empowerment”.

-Vi bjöd in Sharon till konferensen för att få ett perspektiv från ”The Global South”, den södra delen av vårt jordklot, vad gäller regional hållbar utveckling och globala förändringar som rör oss alla. Det vanliga är ju att vi från klotets nordliga delar tror att vi ska lära befolkning i söder hur samhällen ska och bör utvecklas. Det är rester från kolonialtidens tankemönster som vi behöver förändra. Jag träffade Sharon för två år sedan på en workshop i Cape Town och blev mycket intresserad av hennes underifrån-perspektiv på regional utveckling – en utveckling som utgår från människorna snarare än från de styrande i det politiska toppskiktet, säger Hilde Ibsen, forskare vid CRS, Karlstads universitet och en av konferensens arrangörer.

Sharon Penderis reflekterade över begreppet ”governance” och vad som utmärker ”good governance”, ett gott ledarskap och styrning för ett land eller en region. Hur åstadkommer man det i praktiken? Sydafrika har – på papperet – en av världens mest genomarbetade och föredömliga författningslagstiftning. Ändå har landet stora problem i form av ojämlikt fördelade resurser vad gäller makt, utbildning, inflytande och levnadsvillkor.

- Västvärlden och den norra delen av jordklotet har länge ansetts som en åtråvärd modell för hur samhällen bör fungera, men den modellen ifrågasätts alltmer nu. Lösningar på utmaningarna i ”The Global South” måste utvecklas där och anpassas efter de förutsättningar, resurser och behov som länderna där har. ”One size fits all” lösningar existerar inte. Afrika har unika sociala, geografiska, politiska och historiska förutsättningar. Demokrati till exempel, blir meningsfullt först om den bidrar till en avsevärd förbättring av människors livsvillkor, menade Sharon Penderis.

Sharon Penderis deltog också tillsammans med Hilde Ibsen i en av konferensens workshopar, där diskussionen handlade om vikten av att förstå regional utveckling i sitt sammanhang – och varför de nordiska välfärdsländernas modell inte bara kan kopieras till ett land som Sydafrika.

Uppskattad återkoppling

Under konferensen arbetade forskarna också med ”extended abstracts”, texter som kan utvecklas till vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag. Deltagarna fick läsa underlagen i förväg och ge återkoppling till författaren – en dynamisk och uppskattad modell. Malin Henriksson, forskare vid Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, var en av dem som skrivit och skickat in en text.

- Den handlar om ett projekt som vi har i Uddevalla kommun med målet att öka kollektivtrafiken. Det är en samverkan mellan olika aktörer och vi har bland annat intervjuat politiker och beslutsfattare som jobbar med kollektivtrafik. Det visade sig att de inte själva åkte kollektivt alls. Då utformade vi ett ”prova-på-projekt” och intervjuade dem efteråt för att se vilka erfarenheterna varit. Det har varit mycket användbart för mig att få konferensdeltagarnas respons på mitt material, en väldigt bra modell, säger Malin Henriksson.

Margareta Dahlström, föreståndare för CRS och konferensarrangör var nöjd:
- Fantastiskt roligt att se så mycket engagemang. Av kommentarerna att döma är formen med återkoppling på ”extended abstracts” mycket uppskattad. Deltagarna har hittat nya forskarkontakter, vilket inte minst speed datingen bidragit till.

Om konferensen

Konferensen arrangerades av CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Centrum för Regional Analys på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och sker inom ramen för Norsa - the Nordic Section of Regional Studies Association. Norsa samlar forskare från Norge, Island, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge, Danmark och Sverige. Konferensen i Karlstad var den sjätte Norsa-konferensen.

CRS - Centrum för forskning för regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet
Centrum för Regional Analys på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Regional Studies Association