Länkstig

Institutionen för odontologi och Folktandvården etablerar universitetstandvård tillsammans

Publicerad

SAMVERKAN. Folktandvården VGR etablerar nu universitetstandvård i samarbete med Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Beslutet kommer öka attraktionen för både medarbetare, forskare och tandläkarstudenter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Bild
Foto på Agngeta Holmäng
Dekan Agneta Holmäng
Foto: Pontus Almén

– Vi är väldigt stolta och glada att vi här i Göteborg nu är först med kvalitetsdrivande universitetstandvård efter ett mycket bra och ambitiöst arbete mellan Folktandvården och Institutionen för odontologi, säger Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin.

Åsa Leonhardt är tandvårdschef på Folktandvården VGR: 
– Vi har sedan tidigare en tandläkarutbildning i Göteborg med mycket gott anseende. Med universitetstandvården kan vi systematiskt utveckla den ytterligare, och in i framtiden, säger hon.

Unik modell i landet

Göteborg är ett av två lärosäten i landet där universitet och Folktandvården samarbetar genom det så kallade TUA-avtalet (tandläkarutbildningsavtal) när det gäller klinikförberedande och klinisk träning av tandläkarstudenter samt samarbete kring klinisk forskning. 
– Vår modell för universitetstandvård blir unik i landet. Samarbetet mellan Folktandvården och Institutionen för odontologi har pågått sedan början av 1990-talet. Med satsningen blir vi tydligare och mer riktade i hur vi tillsammans ska utveckla både tandläkarutbildning och forskning. Vi kommer nu att jobba med dessa frågor på samma sått som inom universitetssjukvården säger Åsa Leonhardt.

Åsa Leonhardt och Peter Lingström firar med tårta
Åsa Leonhardt, tandvårdschef på Folktandvården och Peter Lingström, prefekt för institutionen för odontologi
Foto: Pontus Almén

De båda utbildningsklinikerna för barn- och vuxentandvård utses till enheter för universitetstandvård, baserat på 15 kriterier som identifierats i ett omfattande arbete. Även Peter Lingström, prefekt för Institutionen för odontologi gläds över etableringen av universitetstandvård:
– Det är en uppväxling av vårt gemensamma kvalitetsarbete som förväntas komma både student, den kliniska forskningen och i förlängningen patienterna till godo, säger Peter Lingström.

En kvalitetsstämpel

Fördelarna med universitetstandvård är många. Det handlar bland annat om att attrahera nya generationer med tandläkarstudenter och fortsätta utbilda för hela branschen.
– Detta är även en kvalitetsstämpel för oss som innebär att vi tillsammans ska utveckla undervisning, fördjupa samarbetet kring forskning och arbeta för att säkra kvalitetsutveckling av tandvård. Det är ju inga nya frågor men detta ställer helt andra krav på oss, säger Åsa Leonhardt.
– Kvaliteten i utbildningsinnehållet värderas högt av de som söker sig till tandläkaryrket och såklart även alla som redan är i utbildning. Så det är positivt för att stå oss väl i konkurrensen med andra lärosäten och arbetsgivare, säger Peter Lingström.

Berör över 900

Satsningen berör 465 tandläkarstudenter plus anställda inom utbildningskliniker, specialisttandvård och forskare. Sammantaget handlar det om drygt 900 personer. Nu börjar arbetet i ledningsgrupperna för enheterna som nu utgör universitetstandvård. Arbetet leds av Åsa Leonhardt.
– Första steget är att prioritera vilka frågor vi ska arbeta med 2024. Vi har en spännande och viktig resa framför oss. 

AV: PONTUS ALMÈN OCH ELIN LINDSTRÖM
FOTO: PONTUS ALMÈN