Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inspirationskväll kulturgeografi

Institutionen för ekonomi och samhälle (ES) anordnade en inspirationskväll för kulturgeografer den 4 februari. Såväl lärare som studenter på kandidat- och mastersnivå deltog när alumner gästade oss för att berätta om sin väg in på arbetsmarknaden.

De som gästade oss var:

David Backelin, f d SMIL-student med kulturgeografisk inriktning, arbetar idag för Trafikkontoret på Göteborgs Stad och berättade om sin väg dit genom bland annat konsultuppdrag. Vår doktorand Therese Brolin berättade istället om vilka möjligheter som finns inom akademin och hur hon genom fristående kurser i geografi-kulturgeografi satte ihop sin examen. Vi gästades också av Heiti Ernits, även han med bakgrund från SMIL, som idag arbetar för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Hans utbildningsbakgrund bestod ursprungligen av studier inom IT, vilka han så småningom kom att bygga på med en spetsutbildning i kulturgeografi på magisternivå.

Bild på Therese Brolin (GU), Heiti Ernits (SP), David Backelin (Trafikkontoret).
Från vänster: Therese Brolin (GU), Heiti Ernits (SP), David Backelin (Trafikkontoret).

En erfarenhet som delades av samtliga alumner var att deras generalistkompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta då deras breda perspektiv kombinerat med en djup förståelse för samhällsutveckling kan användas inom flera olika fält. Heiti beskrev sig själv arbeta som ”spindeln i nätet” – den som vävde ihop olika perspektiv till en helhetlig lösning.

Efter föredragen blev det mingel med sushibuffé, där studenter fick möjlighet att ställa enskilda frågor till alumnerna.

Foton: Tanja Voulgaridou