Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingmar Skoog ledamot i regeringens äldreforskarråd

Publicerad

Regeringen inrättar ett råd där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet kommer att ingå. Rådet ska vara länk mellan äldreforskning och regeringen. En av ledamöterna är AgeCaps föreståndare Ingmar Skoog.

Ingmar Skoog, ledamot i regeringens äldreforskarråd– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande den 19 december.

Genom äldreforskarrådet kan socialministern föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas. En åldrande befolkning innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. Det kan handla om att utveckla och implementera effektiva arbetssätt och utbilda personal, att tillvarata de möjligheter digitalisering och välfärdsteknologi innebär och att främja tvärsektoriell samverkan. Rådet ska sammanträda några gånger om året.

LEDAMÖTERNA I ÄLDREFORSKARRÅDET

Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Umeå universitet

Clary Krekula, professor i sociologi, Karlstads universitet

Britt Östlund, professor teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska institutet

Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Göteborgs universitet

Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Kristiina Heikkilä, docent, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Christine Gustafsson, docent, vårdvetenskap, Mälardalens högskola

Annika Taghizadeh Larsson, fil dr, socialt arbete, Linköpings universitet

Pär Schön, docent, socialt arbete, Karolinska institutet

Magdalena Elmersjö, fil dr, socialt arbete, Södertörns högskola

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet

Linus Jönsson, med dr, Karolinska institutet