Länkstig

Ingmar Skoog - expert i regeringens seniordelegation

Publicerad

 Ingmar Skoog menar att äldre är en outnyttjad resurs i arbetslivet som behöver tas tillvara i mycket högre utsträckning.
– Min medverkan i delegationen visar också att AgeCaps multidisciplinära forskning uppmärksammas. Det är också viktigt att forskare kommer med i en sådan här delegation.

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad.
– Det finns forskning som visar att åldersdiskrimineringen börjar redan i 40-årsåldern. Samtidigt lever vi allt längre och arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Det hänger inte ihop och är ett samhällsekonomiskt slöseri. Vi måste ha en arbetsmarknad där alla som vill jobba också får jobba, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Delegationen för senior arbetskraft ska arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Delegationen ska även föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering.
– När vi lever allt längre, vilket naturligtvis är glädjande, så betyder det att arbetslivet måste hänga med. Inte minst för att vi ska kunna få tillräckliga pensioner. Vi måste tänka på vad som krävs för att äldre människor ska kunna, vilja och få jobba, så att inte deras kompetens går förlorad helt i onödan, säger Anna Hedborg, ordförande i Delegationen för äldre arbetskraft.

Tillsammans med forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter ska delegationen lyfta frågor som rör bland annat synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar, samhällets demografiska förändringar, samt betydelsen av ett längre arbetsliv för samhället och den slutliga pensionen. Delegationen ska dessutom sammanställa och sprida befintlig kunskap och forskning, och kan även initiera nya rapporter.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2020, och är en del av Pensionsgruppens uppgörelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen och delegationen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

FAKTA

Delegationen består av ett huvudsekretariat, ordinarie ledamöter och ambassadörer.

Ledamöter:

 • Anna Hedborg, f.d. minister (ordförande)
 • Eva Vingård, professor
 • Ingmar Skoog, professor
 • Ingemar Eriksson, f.d. departementsråd
 • Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker


Ambassadörer:

 • Björn von Sydow, riksdagsledamot och f.d. talman
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot
 • Cristina Husmark Pehrsson, f.d. minister
 • Marita Ljung, f.d. statssekreterare
 • Amanda Lundeteg, verkställande direktör
 • John Mellkvist, PR-konsult
 • Marianne Rundström, journalist
   

Sakkunnig: 

 • Stefan Oscarsson, expert på pensionsfrågor

Sekretariat:

 • Anna Fransson, nationalekonom
 • Maria Söderberg, nationalekonom
 •  

Läs mer om Delegationen för senior arbetskraft