Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéhistoriska klassiker utforskas på ny universitetskurs

Platons Staten står i centrum när Göteborgs universitet i höst drar igång kursen Att läsa idéhistoriens klassiker. Verket kommer att diskuteras ur en rad olika perspektiv – och vad är egentligen en klassiker?

Kursen kommer att gå på höstterminer och utgå ifrån ett klassiskt verk inom idé- och lärdomshistoria.

Atporträtt Michael Azart just Staten blir först ut beror på att verket har haft en enorm påverkan på vårt politiska och filosofiska tänkande alltsedan det skrevs, menar kursansvarige Michael Azar. Det finns också en rad kritiska läsningar av den att utgå ifrån.

Staten är det mest klassiska verket av Platon, och det rymmer många aspekter av hans tänkande. Det har inspirerat så många olika fält, discipliner och traditioner – i synnerhet västerländsk filosofi, men också teologi och litteratur. Staten är väl den västerländska filosofins bibel, säger Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria.

Queerteoretiska och psykoanalytiska perspektiv

Verket kommer att närläsas sida för sida, kapitel för kapitel, och nyckelbegrepp hos Platon kommer att studeras ingående. Texten kommer också att läsas tematiskt, kronologiskt och utifrån olika perspektiv: tidigare verk som har påverkat Platon, hans inflytande på eftervärlden, hans livs historia och den grekiska kontexten.

– Vi kommer också att läsa Staten utifrån postkoloniala, queerteoretiska, marxistiska, psykoanalytiska och begreppshistoriska perspektiv och se vad som händer, vad man kan få fram.

Reflektion över begreppet klassiker

Under kursen kommer studenterna också att få reflektera över vissa begrepp inom idé- och lärdomshistoria: vad är en tolkning av en text, vad är en klassiker, hur bildas en kanon?

– Jag tänker att kursen ska kunna vara ett bollplank för många centrala frågor inom humaniora i dag, och inom politiskt tänkande. Vi kan till exempel ställa frågor om rättvisans natur utifrån Platon, och se det i ljuset av vår tids frågor. Vad händer om man läser vår tid utifrån Platons perspektiv?

Att läsa idéhistoriens klassiker är på 7,5 högskolepoäng och ges på avancerad nivå. Det är möjligt att göra en sen anmälan.
Den startar höstterminen 2018 och kommer att gå på halvfart, dagtid under första halvan av terminen (3 september 2018 – 6 november 2018). Kurskoden är IL2113.
Kursen kan ges som fristående kurs eller ingå i masterprogrammet Kritiska studier.
Tänkbara namn för kommande kursstarter är Judith Butler, Hegel, Christine de Pizan, Spinoza, Jacques Derrida.