Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur utvecklas den privata konsumtionen?

Publicerad

Att den privata konsumtionen ökar för varje år är ingen nyhet, men hur ser det ut inom olika konsumtionsområden? I den årliga Konsumtionsrapporten presenteras hur det ser ut idag och hur utvecklingen ser ut i Sverige.

Vilka konsumtionsområden ökar och vilka minskar?

När Centre for Retailing arrangerade frukostworkshop på temat ”Hur utvecklas den privata konsumtionen?” presenterade forskarna John Magnus Roos, Ulrika Holmberg och Erik Lundberg resultat från Konsumtionsrapporten 2015. I rapporten som ges ut årligen av Centrum för konsumtionsvetenskap presenteras dels statistik som ger översikt över den privata konsumtionen i Sverige och dels görs fördjupningar i aktuella områden.

Hushållens konsumtion ökar

Hushållens totala konsumtion har ökat stort de senaste 10 åren och 2014 var den 1755 miljarder kronor. Några områden har ökat mer än andra mellan 2004 och 2014:

  • Möbler, hushållsartiklar och underhåll 57 %
  • Hushållens konsumtion i utlandet 56 %
  • Kommunikation 50%
  • Fritid, underhållning och kultur 48%

Vem konsumerar mest?

I Konsumtionsrapporten konstateras att sammanboende med barn konsumerar mest per hushåll, men att sambor utan barn ligger högst när det gäller livsmedel och utemåltider, möbler och inredning, transporter samt fritid och kultur.

Konsumtion och lycka

Statistiken visar att människor som konsumerar mer är mer välmående och mer tillfreds. Men det är inte all sorts konsumtion som leder till lycka. Det finns tre typer av konsumtionsmönster som kan förklara ökad lycka: att konsumera upplevelser istället för produkter och varor; att konsumera till andra genom gåvor och välgörenhet samt att konsumera mat snarare än kläder, möbler och hemelektronik. Läs mer om detta i Konsumtionsrapporten 2012.

Köttkonsumtionen

Svenskens höga köttkonsumtion har debatterats under senare år. Sedan 1990 har totalkonsumtionen av kött ökat från 60 kg kött per person till dagens 87 kg. En stor skillnad är att Sverige tidigare har haft en liten import av kött och idag är nästan hälften av köttet importerat.

Utländska besökares konsumtion bidrar till handeln

De utländska turisternas konsumtion i Sverige har ökat 72 % de senaste 10 åren. Detta har stor betydelse för handeln då 46% av konsumtionen läggs på varuinköp.

Ladda ner Konsumtionsrapporten

Konsumtionsrapporten ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap och kan laddas ner kostnadsfritt.