Bild
Miljöbron talar inför nyfikna studenter
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Hur kan man jobba med hållbarhet efter examen?

Publicerad

Under ett sidoevent till ACT! Sustainable behandlades temat ”Hur kan man jobba med hållbarhet efter examen?”. De medverkande talarna från Miljöbron samt Max Törnqvist och Ellen Thersthol fick många intressanta frågor från nyfikna studenter.

Både i salen och på Zoom lyssnade hållbarhetsintresserade studenter på hur man kan arbeta med hållbarhet efter sin examen. Först ut bland talarna var Karlotta Backe och John Gordon som berättade om Miljöbron, som fungerar som en länk mellan studenter och företag och organsiationer som arbetar med hållbarhet.

Med runt 2 700 projekt har Miljöbron en omfattande verksamhet, och flera exempel visades upp på när studentarbeten faktiskt gjort verklig nytta ute i samhället. Bland annat tog en student inom miljövetenskap och miljökommunikation fram en strategi åt Borås stad, som sedan kom att användas som mall för hela deras verksamhet inom kommunikation för miljöfrågor.

Bild
Max Törnqvist talar inför studenter
Foto: Henrik Sandgren

Nästa talare var Max Törnqvist, som är alumn från Förvaltningshögskolan och nu arbetar som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen. Han talade mycket regionens omfattande uppdrag, och vilka möjligheter som finns att arbeta med hållbarhetsfrågor inte bara med avseende på miljö, utan även social och ekonomisk hållbarhet. Mycket kom att handla om villkoren för att vara politiker, och hur frågor ofta är mer komplexa än vad som framställs. Som exempel nämnde han krisen med barnmorskor, där det i den offentliga debatten ofta framstår som att problemet är att det saknas pengar, men även om man skulle skjuta till pengar saknas det fortfarande utbildad personal.

Sist ut var Ellen Thernstol, som tidigare läst statsvetenskap men nu arbetar på Stena Renewable, ett energibolag inom Stena-koncernen som arbetar med främst vindkraft. Just vindkraft är kanske inte det första man kopplar ihop med statsvetenskap, men mycket handlar om projektering, miljötillstånd och liknande där just statsvetenskapliga kunskaper efterfrågas. Ellen Thernstol berättade hur hon haft stor nytta av grundförståelsen för hur landet fungerar, med kommuner, länsstyrelser och domstolar, och att veta att all byråkrati finns där av en anledning.

Det är tydligt att hållbarhet engagerar, vilket märktes inte minst på frågorna från publiken, som handlade om allt ifrån vilka vidareutbildningar som rekommenderas till hur man egentligen ska lösa barnmorskekrisen. Är du själv intresserad av att arbeta med hållbarhet kan du kontakta någon av våra studieadministratörer, eller leta bland Göteborgs univseritets samhällsvetenskapliga utbildningar.