Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur kan barn medverka i stadsutveckling? Ny studie i samarbete med Chalmers

Publicerad

Medborgardialog används numera av de flesta svenska kommuner som ett sätt att ta tillvara medborgarnas kunskaper och erfarenheter i planeringsprocesser. Barn är en grupp som inte anses få särskilt stort inflytande trots att det i svensk lagstiftning står att barn ska ha möjlighet att påverka frågor som rör dem. I en pilotstudie finansierad av forskningsrådet Formas kommer forskare att studera hur barn kan få större inverkan på stadsutveckling. Projektet genomförs av forskare på Chalmers och Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I pilotstudien ”Att överbrygga klyftor: Barn och planerare som medskapare i stadens rum” kommer forskare, barn och stadsplanerare att samverka för att hitta lösningar för barns medverkan när det gäller stadsutveckling. Flera av forskarna i projektet har sedan tidigare lång erfarenhet av att forska om barn och barns deltagande i olika typer av processer.

Studien kommer att fokusera på tre frågor:

  • Vilken typ av kunskap och erfarenhet bidrar barn med när de deltar i planeringsprocesser?
  • Hur kan dialog mellan barn och planerare komma till stånd?
  • Hur kan digitala verktyg användas för att underlätta processen?


Barn, lärare och planerare kommer att engageras i två olika faser. I första fasen handlar det om "deltagande aktion" där barn under ledning av forskare och lärare och som en del av skolarbetet, testar olika verktyg och metoder (t.ex. Minecraft) för medskapande design i stadsutveckling. I nästa fas handlar det om "Kunskapsproduktion", där barn, lärare och planerare utvärderar hur verktygen har fungerat.

Studien kommer att bidra kunskap om hur medborgardialog med barn kan genomföras och hitta lösningar för hur barn kan delta i stadsutveckling som sedan kan användas i praktiken.

Från Centrum för konsumtionsvetenskap medverkar etnologerna Barbro Johansson och Sandra Hillén. Projektledare är Professor MariAnne Karlsson på Chalmers.

Mer om projektet