Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

HRM in India - rapport från seminarium 21 november

Publicerad

Den 21 november samlades ett 30-tal personer från näringsliv och akademi för att få lära sig mer om human resource management, HRM, i Indien. Deltagarna fick med sig både ett akademiskt och praktiskt perspektiv på HRM.

För presentationerna stod forskarna Urmi Nanda Biswas från University of Baroda och Karin Allard från Göteborgs universitet samt Solomon Ravikumar från AB Volvo.

Indien är en av de världsdelar som man kan prata om en framväxande marknad utifrån ett HR-perspektiv. Indien har världens yngsta befolkning med en medelålder på 29 år att jämföra med Kinas som ligger på 37 år och EUs som ligger på 45 år. År 2022 beräknas Indiens befolkning utgöra ca 28% av världens befolkning vilket betyder att mycket av den framtida arbetskraften finns i Indien. Generellt har Indien en stor andel ung arbetskraft som är mellan 15-24 år medan andelen personer äldre än 60 år bara är 13 %.

Detta medför stora HR-utmaningar. Hur attraherar, rekryterar och behåller företag talanger? Eftersom arbetskraftskostnaden är låg i Indien ser företag från andra länder möjligheter att etablera verksamhet där. Men det finns ett gap mellan vad studenter lär sig på utbildningar och kraven som arbetsgivarna ställer och insatser behövs för att minska gapen.

Utmaningar i framtiden
Arbetskraften blir alltmer global. Det behövs ett globalt synsätt och de yngre medarbetarna ställer andra krav på arbetsgivarna i termer av karriärutveckling, ledarskap mm. Många unga i Indien arbetar på call centers på nätterna dvs när det är dag i Europa, och studerar på dagarna för att ha råd med studierna. Deras erfarenheter gör att de kan ställa andra krav och har andra förväntningar på arbetslivet. En utmaning är också att utveckla själva rekryteringsprocessen, se till att flödet optimeras och att cheferna tar ett mer globalt perspektiv och förstår medarbetarnas förutsättningar och är mer lyhörda för deras behov.

Ta del av presentatörernas powerpointbilder

Urmi Nanda Biswas och Karin Allards presentation “Understanding CSR and Equal Opportunities as important HR issues: A study of Indian and Swedish managers”

Solomon Ravikumars presentation ”A practical perspective on HRM in India”