Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hjärt-kärlsjukdom vid diabetes typ 2 kan minska rejält

Publicerad

Rätt komponerad behandling och livsstilsförändringar kan avsevärt minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom i spåren av diabetes typ 2, visar en studie publicerad i The New England Journal of Medicine. I vissa fall kan de förhöjda riskerna i det närmaste elimineras.

– Det här är definitivt positiva nyheter. Studien visar att patienter med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade oerhört låg risk för förtida död, hjärtinfarkt och stroke, säger Aidin Rawshani, AT-läkare och doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och försteförfattare till artikeln.

Studien bygger på uppgifter ur Nationella Diabetesregistret om cirka 300 000 patienter med diabetes typ 2 under perioden 1998-2014. Dessa personer har jämförts med uppemot fem gånger så många köns- och åldersmatchade kontrollpersoner ur allmänna befolkningen.

Full kontroll – lägre risk

Resultaten visar att det finns personer med typ 2-diabetes som inte har mer än knappt tio procents förhöjd risk för förtida död, hjärtinfarkt och stroke jämfört med folk i allmänhet. Risken för hjärtsvikt är i den här gruppen 45 procent högre än hos kontrollpersonerna.

I andra änden av skalan finns personer med typ 2-diabetes och hela tiofaldigt ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, respektive femfaldigt ökad risk för förtida död, jämfört med kontrollerna.

Avgörande är hur väl ett antal riskfaktorer kontrolleras, med hjälp av läkemedel och genom att personen är rökfri. Det handlar om blodtryck, långtidsblodsocker, lipidstatus (fetter och fettliknande ämnen i blodet), njurfunktion och rökning.

Just rökningen visade sig vara den tyngsta riskfaktorn för förtida död, medan förhöjda blodsockernivåer var den farligaste faktorn för hjärtinfarkt och stroke.

Viktigast för yngre

– Genom att optimera de här fem riskfaktorerna, som alla kan påverkas, kommer man en bra bit. Vi har visat att riskerna kan kraftigt reduceras, och i vissa fall kanske till och med elimineras, säger Aidin Rawshani.

– Studien visar också att risken för komplikationer, framför allt hjärtsvikt, är störst bland dem under 55 år, fortsätter han. Därför är det extra viktigt att kontrollera och behandla riskfaktorer om man är yngre med diabetes typ 2.

Titel: Risk Factors, Mortality and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 diabetes

Kontakt: Aidin Rawshani

AV: MARGARETA GUSTAFSSON KUBISTA