Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hinder och möjligheter för innovationer i offentlig sektor

Publicerad

Offentlig sektor beskrivs ofta som en byråkratisk miljö ogynnsam för innovationer. Enligt forskning från GRI som studerat innovationsprojekt i Göteborg, kan uppkomsten av innovativa idéer dock gynnas av stabiliteten i offentlig sektor. Däremot kan stelbenthet och inflexibilitet vara hinder när de ska införas.

Delegationen för hållbara städer skapades 2008 av den dåvarande regeringen med syftet att stödja hållbar utveckling i städer genom att ge ekonomiskt stöd till innovativa stadsutvecklingsprojekt. Göteborg fick 35 miljoner för sex projekt i Kvillebäcken på Hisingen.

Möjligheten att få pengar gjorde det legitimt för stadens tjänstemän att lägga tid och arbete på att tänka “utanför lådan” och driva sina idéer längre än man annars hade gjort.

Enligt studien finns några faktorer i offentlig sektor som kan gynna uppkomsten av innovationer. En sak är ekonomisk stabilitet.
- Den gör att det kan finnas ett större utrymme att testa nya idéer. Den ekonomiska risken är mindre inom offentlig sektor än i ett företag som ju riskerar att gå i konkurs, säger Sara Brorström, forskare på GRI, som har gjort studien.

I det aktuella fallet fick kommuner ansöka om pengar från Delegationen för hållbara städer till olika projekt. Denna modell gynnade innovationsarbetet.
- Möjligheten att få pengar gjorde det legitimt för stadens tjänstemän att lägga tid och arbete på att tänka “utanför lådan” och driva sina idéer längre än man annars hade gjort.

I ansökningsförfarandet tävlade idéer från olika kommuner mot varandra. En sådan här konkurrenssituation anses också vara gynnsamt för uppkomsten av innovationer.

Enligt studien uppstod dock problem när de innovativa idéerna skulle bli verklighet. Fyra av sex projekt mötte antingen bristande efterfrågan eller tekniska problem i införandet (se faktaruta). En fallgrop var hur systemet för offentlig upphandling fungerar.
- I en upphandling måste staden i förväg definiera vilken lösning den vill ha för att implementera idén. Men innovationer kan behöva helt nya lösningar för att bli verklighet. Systemet gjorde det svårt att vara innovativ på riktigt, säger Sara Brorström.

När väl projekten hade fått pengar var det också svårt att utveckla idéerna eftersom avvikelser från ansökan krävde omfattande rapportering vilket tog energi från innovationsarbetet.
- Innovationer kräver att man tänker nytt. Till exempel måste idéer förändras om tekniken utvecklas. Då måste det finnas större flexibilitet i systemet, säger Sara Brorström.

Studien presenteras i artikeln Implementing innovative ideas in a city: good solutions on paper but not in practice? i tidskriften International journal of public sector management.

Läs mer om Sara Brorström

Fakta:
De sex projekten i Kvillebäcken - idé och införande
● Installation av avfallskvarnar för tidningar, restsopor och kompost i bostäder - Idén var att en kvarn skulle installeras i alla lägenheter, men på grund av att den lät för mycket installerades i stället en gemensam kvarn
● Energismarta hus med torktumlare, tvätt- och diskmaskiner drivna av fjärrvärme - Byggföretagen krävde en lösning som inte fanns tillgänglig på marknaden. Projektet har inte genomförts.
● Grön båtfärja över Göta älv driven av biogas - Genomfört delvis som planerat. Drivs av el istället för biogas eftersom det numera anses bättre för miljön. Förändringen orsakade förseningar vilket gjorde att projektet inte fick full finansiering.
● Cykelgarderober för förvaring av cyklar i närheten av bostäder - Efterfrågan har visat sig vara svag. De boende har inte behövt cykelförvaring eftersom de flesta bostadshus har cykelgarage. En del använder dem i stället som bildäcksförvaring.
● Energismarta avfallsbilar - Idén var att utrusta stadsdelens avfallsbilar med motorer som drivs av diesel-metan som är mer energieffektivt. Projektet har genomförts enligt planen.
● Innovationsplattform där projekten visas upp för utomstående aktörer i byggsektorn - Tanken var att para ihop miljöteknikföretag med byggbolag för att öka intresset för innovationer. Intresset från byggbolagen visade sig dock vara svagt.