Länkstig

Henrik Jutbring är Årets ciceron i besöksnäringen

Publicerad

Henrik Jutbring är Årets ciceron i besöksnäringen 2020. Han tog emot utmärkelsen och ett stipendium på 100 000 kronor den 25 november.

 

Bild
Henrik Jutbring
Foto: Peter Jönsson

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020 har tilldelats Henrik Jutbring, ekon. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Centrum för turism, för doktorsavhandlingen "Social Marketing through Events". Henrik Jutbring har tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor.

Juryns motivering lyder:
En avhandling och forskning som i högsta grad ligger i tiden. Henrik Jutbring visar på evenemangs, och hela besöksnäringens, möjligheter att aktivt bidra till lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.


– Det är en stor ära att vara den förste mottagaren av ett så här fint pris. Jag är mycket tacksam och känner stor inspiration att fortsätta arbetet med att utforska evenemang som verktyg för hållbar samhällsutveckling, säger Henrik Jutbring.

Henrik Jutbring visar genom sin forskning att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser, som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende.

Årets ciceron i besöksnäringen är en årlig utmärkelse som är nyinstiftad gemensamt av BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

– Bakom BFUF står arbetsmarknadens parter. För oss är det viktigt att bidra till att branscherna i besöksnäringen har möjlighet till utveckling grundad i forskningsbaserat kunnande. Besöksnäring kan och måste bidra till att stärka Sverige som ett innovativ och hållbart land. Det ser vi att Henrik Jutbrings forskning bidrar till säger Malin Ackholt, ordförande i BFUF.

– Vi är glada över samarbetet kring vårt nya pris Årets ciceron. Vårt gemensamma mål är att bidra till att besöksnäringen och forskningen närmar sig och lär av varandra. Henrik Jutbring har med sitt forskningsarbete visat att det är fruktsamt, säger Lars Christensen, ordförande i Stiftelsen för kunskapsutveckling inom turism. 

Årets ciceron i besöksnäringen 2020 prisades i samband med utdelningen av Stora Turismpriset den 25 november.

Läs mer om Henrik Jutbrings forskning här.
Kontakt: henrikjutbring@hotmail.com, 0705-675 295

 

Text hämtad från BFUF:s webbplats