Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handelsplatser - rapport från frukostworkshop 14 oktober

Publicerad

Centre for Retailings frukostworkshop på temat Handelsplatser 14 oktober samlade ett 20-tal personer från handel och akademi. Workshopen hölls av Martin Öberg som är verksam som lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Vad är då en handelsplats? En handelsplats utgörs av ett geografiskt avgränsat område i kommun eller region där det samlats verksamheter vilka bedriver handel med varor av olika slag. Det kan vara en basar, köpcentrum, galleria, tillfällig marknad (torghandel/loppis) eller saluhall. I göteborgsregionen finns 10-12 stora handelsplatser och ett 35-tal mindre handelsplatser.

Martin har studerat handelsplatser bland annat genom att följa tre handelsplatsers utveckling över tid. Det är Kungsmässan i Kungsbacka, 421 i Högsbo och Frölunda torg som stått i fokus. Handelsplatserna har etablerats vid olika tidpunkter, är av olika storlek, har olika antal verksamheter inom respektive handelsplats och ägande som är lokalt, internationellt respektive nationellt.

Några slutsatser från forskningen

  • Färre aktörer och större enheter innebär att effekterna av enskilda felbedömningar och marknadsmässiga misslyckanden kan bli stora.
  • Strukturomvandlingen är ”barn av sin tid” vilket innebär att behoven av goda och aktuella beslutsunderlag ökar.
  • Nya aktörer och en ökad grad av internationalisering ställer särskilda krav på marknadsanalys och konceptanpassning. Att en verksamhet finns etablerad på en marknad innebär inte att den kan flyttas till en annan marknad och ge samma goda resultat.


Och framtiden
För framtida utveckling ser Martin bland annat att det kommer utvecklas nya marknadskanaler, att tiden påverkar, ökad internationalisering och att handelsplatser kommer vidgas eller breddas.