Bild
En kvinna föreläser för en grupp Executive MBA-studenter
Executive MBA-programmet på Handelshögskolan ges på deltid över 21 månader (fyra terminer).
Foto: Nettan Kock
Länkstig

Handelshögskolan återigen re-ackrediterad av AMBA

Publicerad

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått förnyat förtroende av den internationella ackrediteringsorganisationen Association of MBAs (AMBA). Programmet har varit ackrediterat sedan 2013 och får nu återigen längsta möjliga förlängning – fem år. Denna internationella kvalitetssäkring anses som den mest prestigefyllda för MBA-program världen över.

— Vi har åter kunnat visa att vårt Executive MBA-program levereras enligt den höga internationella standard som AMBA kräver. För våra programdeltagare och deras nominerande organisationer är AMBA-ackrediteringen en garanti för värdet av den investering de gjort i kompetensutveckling, säger Håkan Ericson, VD, GU Executive Education.

Arbetet med ackrediteringar handlar om att säkra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan. Det sker genom tydliga mål och processer för ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Ackrediteringar är också ett viktigt instrument när det gäller att jämföra kvaliteten på handelshögskolor runt om i världen. AMBA-ackrediteringen visar vi att Handelshögskolans Executive MBA-program håller högsta kvalitet i en internationell jämförelse. Handelshögskolan är även ackrediterad av EQUIS och AACSB och var först i Sverige med så kallad ”Triple Crown”-ackreditering.

— Att med jämna mellanrum göra externa utvärderingar av våra utbildningar i ljuset av internationella standarder för ackreditering utgör ett viktigt instrument för att främja Handelshögskolans utveckling. Den förnyade ackrediteringen enligt AMBA-standarden är en bekräftelse på att Handelshögskolans Executive MBA-program håller en hög kvalitet vid varje internationell jämförelse. Detta bidrar till att sätta Göteborg och Sverige på utbildningskartan och öka vår konkurrenskraft internationellt. Minst lika viktigt är emellertid att ackrediteringen utgör ett kvitto på ett framgångsrikt fortlöpande kvalitetsarbete som nu berikas ytterligare av en kvalificerad extern utvärdering, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan

Executive MBA med globalt fokus

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan ges på deltid över 21 månader (fyra terminer). Det riktar sig till chefer med minst tre års kvalificerad yrkeserfarenhet och har ett tydligt fokus på faktorer som gör företagande framgångsrikt i Norden och på utvecklingen inom viktiga tillväxtmarknader i Asien.

— I en tid av globalisering och accelererande teknisk innovation måste företag kunna hantera ett konstant förändringstryck. Vårt program erbjuder deltagarna att utveckla den kompetens och de affärsmässiga perspektiv som krävs för att framgångsrikt kunna driva sådan förändring, säger Håkan Ericson.

Under programmet utvecklar deltagarna en djupgående förståelse för ledarskap, för en organisations olika funktioner och hur dessa kan samverka effektivt. Programmet utforskar också de ekonomiska och sociala konsekvenserna av företagsledning i en globaliserad värld och hur modernt ledarskap kan bidra genom att utveckla företags verksamheter.

Två gånger under programmet reser deltagarna till Asien. Genom föreläsningar på ledande lokala universitet i Kina och Indien, företagsbesök och möten med företagsledare på plats förvärvar Executive MBA-deltagarna nya, fördjupade perspektiv på den ekonomiska, historiska, sociala och kulturella utvecklingen i både Kina och Indien. Dessa resor på en vecka vardera har inte kunnat genomföras under pandemin men kommer att återupptas så snart det blir möjligt.

Om AMBA

Association of MBAs (AMBA) är en internationell, obunden organisation inom akademisk ledarskapsutbildning. Ackrediteringen utgör en global standard för MBA-program och idag finns det ackrediterade program på drygt 260 handelshögskolor i fler än 75 länder.

AMBA:s ackrediteringsfilosofi fokuserar på lärandets inverkan och resultat, samt på deltagarnas anställningsbarhet. I bedömningen tittat man på undervisningens kvalitet, programmets lärandemål samt interaktionen med och mellan deltagarna. AMBA säkerställer genom ackrediteringen att programmen håller hög internationell standard och återspeglar rådande trender och innovationer inom ledarskapsutbildningar.