Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Han skriver om bilens påverkan på amerikansk poesi

Att bilen är en klassisk symbol för frihet i böcker och på film är välkänt. Litteraturvetaren Joel Duncan tar det ett steg längre och undersöker hur bilens produktion, användning och ställning i samhället har påverkat formen på den amerikanska poesin under hela 1900-talet.

porträtt joel duncanJoel Duncan har nyligen dragit igång sitt treåriga forskningsprojekt genom att jobba med texter av poeten William Carlos Williams, som var aktiv i början av 1900-talet.

– Han var läkare och körde runt med bil för att besöka patienter i deras hem. Dessutom skrev han poesi i bilen, och skrev om bilen. Jag försöker fånga in hur bilen har påverkat hans litterära experiment, säger Joel Duncan.

Fascinerad av maskiner

William Carlos Williams ville röra sig ifrån det romantiska och i stället utveckla en modernistisk poesi i USA. Han, liksom många andra amerikaner vid den här tidpunkten, var fascinerad av maskiner, bilar och andra fysiska ting.

– Han ville åt den amerikanska vardagen, så han körde runt och beskrev den här nya blicken som människan fick genom bilen. Människan fick ett nytt sätt att iaktta saker, som han försökte göra till ett nytt sätt att skriva.

"En manlig blick"

En sak som var typisk för William Carlos Williams var att han var man – många av de amerikanska författare som intresserade sig för bilen var just män.

– Han har en väldigt manlig blick, han tycker om att köra runt och se på kvinnor. Det handlar mycket om manlighet, teknologi och konstens relation till det. Det är teman som fortsätter under 1900-talet och fram till nu.

Bilen som slagfält

Joel Duncan kommer att titta på flera olika tidsperioder: från modernismens framväxt i början på 1900-talet till efterkrigsperioden med massproduktion och konsumtion, och avslutningsvis 2000-talet, med rappare som Kendrick Lamar och antirasiströrelsen Black Lives Matter.

– Poeten Claudia Rankine har haft framgång delvis tack vare sin koppling till Black Lives Matter-rörelsen. Bilen spelar roll i hennes verk, liksom för några rapartister som jag också ska titta på. Där är bilen på något sätt en centralpunkt för det offentliga i USA; vem har tillträde till det offentliga rummet? Många skjutningar av svarta och trakasserier av svarta lokaliseras kring bilen. Bilen blir ett slags slagfält, både för poesin och för olika klyftor och spänningar i samhället.

Enorm bilindustri

När Joel Duncan skrev sitt avhandlingsprojekt, som handlade om maskiner och kapitalistisk utveckling, upptäckte han att bilen var något väldigt centralt för hela det amerikanska 1900-talet: den enskilda människans användande av bil, framväxandet av en enorm bilindustri och symboliken kring bilen.

bil Alla känner till det här med road trips och bilen som symbol för frihet, men det är också något som anses vara farligt: folk dör i bilar. Samtidigt är bilen också förknippat med precis det man kanske vill rymma från för att få den här friheten – det monotona med löpande band, upprepade rörelser och fasta tider. Jag ska försöka fånga de här motsägelsefulla bilderna som poeter kan ha av bilar.

Samhälleliga förändringar påverkade poesin

Sammantaget är det kopplingen mellan bilen – och allt runt den – och poesins utveckling som Joel Duncan vill kunna visa på i den bok som projektet kommer att leda fram till.

– De första poeter jag läste som tonåring var beatniks, och för dem var bilen central – Jack Kerouacs On the road är en enda lång road trip. Det finns ett slags flyt i amerikansk poesi som förknippas med bilen, och i det här projektet försöker jag få en mer kritisk blick på det. Jag försöker visa att associationen mellan bilen och till exempel beatpoeter inte bara är ett sammanträffande, utan att bilen har varit central för experimentell poesi ända från början av 1900-talet och framåt. Jag vill visa hur innovationerna inom poesin var direkt kopplade till samhälleliga förändringar rörande bilen.

Text: Elin Widfeldt
Bild: Joel Deshayes

Joel Duncan är född i Sverige men har vuxit upp i USA. Han har läst fem år vid University of Sussex i Brighton och doktorerade år 2017 vid University of Notre Dame, Indiana. Därefter har han arbetat som språkhandledare på engelska på Enheten för akademiskt språk vid Göteborgs universitet.

Projektet Bilens poetik: Experimentell amerikansk poesi och dess teknologi är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och förlagt till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.