Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsofrämjande projekt engagerar

Nu finns en ny rapport om ett hälsofrämjande projekt i Gårdsten i Göteborg. Den handlar om hur en grupp invånare i Gårdsten tillsammans med en grupp forskare har träffats för att på olika sätt tala om vad som gör det gott och hälsosamt att leva i Gårdsten.

Hur det är idag, vad man drömmer om och hur det som upplevs problematiskt skulle kunna förändras. Centralt i projektet var att deltagarna själva bestämde vad som skulle vara i fokus.
– Träffarna har gett mycket värdefull information och lett till förändring. En grupp deltagare har exempelvis tillsammans med Röda korset och Hyresgästföreningen startat ett språkcafé, säger Christina Berg, professor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet.

Kommunikation, trygghet, tillit

Deltagarnas diskussioner visar att kommunikation, trygghet, tillit samt möjligheter för människor att mötas är sådant som behöver förbättras och underlättas.
– För att möjliggöra detta bör de boende tydligare bjudas in och i större grad ges möjlighet att vara delaktiga. Olika egna initiativ som tas av invånarna själva behöver också stöttning. För att fler människor ska få tillgång till de resurser och tjänster som samhället och andra aktörer erbjuder behövs även brobyggare som kan guida i hur de ska gå tillväga och var de kan få stöd, säger Christina Berg.

Något som förvånade forskarna var att intresset att delta var så stort.
– Diskussionerna var livliga och öppna trots språkbarriärer. Kvinnor och män i olika åldrar och ursprung har i grupperna visat förtroende för varandra och forskargruppen genom att komma till träffarna, dela med sig och lyssna, säger Christina Berg.

Rapporten riktar sig till de som bor och verkar i Gårdsten samt till politiker och privata, offentliga och ideella aktörer som på olika sätt kan påverka situationen där.

Läs mer om projektet och rapporten "Bra liv i Gårdsten"

För ytterligare information, kontakta:
Christina Berg, tel: 031-786 4207,  e-post: christina.berg@ped.gu.se