Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbara transporter hela vägen hem

Publicerad

Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for Retailing är tillsammans störst i Sverige inom handelsforskning. Forskningen utgår från olika perspektiv och kompletterar varandra. Ett bra exempel är två projekt som handlar om hur det vi köper ska komma hela vägen hem på bästa sätt.

kasse med mat

Helene Brembeck är etnolog och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap. Hon är aktiv i flera forskningsprojekt, bland annat i ett kallat ”Consumer logistics”.
– Vi har studerat hur människor utan bil gör för att transportera hem sina inköp. I det här projektet använde vi en så kallad walk alongmetod där vi filmade och intervjuade för att förstå hur deras vardagslogistik fungerar, säger Helene Brembeck.

Vitt fält i forskningen

Varornas väg från butiken till hemmet har hittills varit ett vitt fält i forskningen.
– Just nu pratar hela Europa om hållbara städer och hur man ska komma ifrån normen att välja bilen. Så det är hög tid att utforska ämnet. Vi följde tio barnfamiljer och tio äldre personer i Göteborg och i Toulouse i Frankrike, säger Helene Brembeck.

Hinder och möjligheter

Studien visar att praktiska hinder som packutrymme på bussar och cyklar kan innebära problem, men också att sociala normer kan ställa till det. – Det är till exempel inte socialt accepterat att vingla hem i trafiken med ett barn bak på cykeln och matkassar på styret. Det intressanta är att se hur människor utvecklar nya strategier och köpmönster för att klara sina transporter, säger Helene Brembeck.
 

Niklas Arvidsson är knuten till Centre for Retailing. Han forskar om den växande näthandelns effekter på citylogistik och miljö.
– Det mesta tyder på att det är miljösmart med näthandel. Men för den sista kilometern hem till konsumenterna finns det en rejäl förbättringspotential. Fram tills dess är transporterna ofta effektiva och storskaliga, säger Niklas Arvidsson.

Mikrofordon sista kilometern

I forskningsprojekt ”Bus rapid distribution” tittar nu Niklas Arvidsson på nya sätt att leverera gods till hushållen.
– Principen vi tror på är att köra stora fordon så nära som möjligt och sedan använda smidiga och miljöriktiga mikrofordon som elgodscyklar sista sträckan. Våra uträkningar visar att man kan minska både utsläpp och kostnader genom att jobba så, säger Niklas Arvidsson.

Göteborgsluften som att röka nio cigaretter

Hur viktigt är det egentligen med hållbara transporter?
– Vi förfasar oss över luftkvaliteten i andra städer. Att leva i Bejing är till exempel jämförbart med att röka 40 cigaretter om dagen. Men att andas Göteborgsluft motsvarar ungefär nio cigaretter om dagen. Dessutom är det bökigt och farligt med stora fordon inne i stadsmiljöer och det är något som handeln gärna vill förbättra, säger Niklas Arvidsson.
 

Helene Brembeck

Helene Brembeck - Professor i etnologi. Har jobbat på Centrum för konsumtionsvetenskap sedan det startade för 15 år sen. I dag delar hon föreståndarskapet med Ulrika Holmberg.

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson - Doktorerade i hållbara transporter 2013. Knuten till Centre for Retailing på Företagsekonomiska institutionen. Projektet ”Rapid bus distribution” finansieras av Handelns utvecklingsfond och SWECO.

Detta är en artikel från
Handelshögskolans Magasin 2016