Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gymnasieelever skapade egna appar av pappersprototyper

Den 13:e maj arrangerades för första gången Post IT app, en workshop där gymnasieelever fick chansen att skapa sin egen applikation med hjälp av enkla pappersprototyper. Tanken med workshopen var att ge kunskap om vad som behövs för att ta fram en affärsidé som sedan kan förvandlas till en användbar applikation.I den första delen hölls en kort föreläsning där deltagarna fick lära sig vikten av att tänka ut vem som är potentiell användare av deras app och i vilket syfte den ska tas fram.

Föreläsningen tog också upp hur man kan använda papper för att på ett enkelt sätt visa sina idéer för vänner.

I den andra delen delades deltagarna upp i mindre grupper. De tilldelades en student som coach som hjälpte till med inspiration om så behövdes.
Deltagarna fick därefter samarbeta för att ta fram ett förslag till en app. Grupperna lärde sig att de kunde använda befintliga lösningar på ex. mobilen för att få inspiration från andra appar och att de behövde tänka ur ett användarperspektiv för att ta fram attraktiva applikationer.

Mot slutet av dagen fick de presentera sina idéer för de andra deltagarna och för arrangörerna.

Post IT app är ett event framtaget av studenter på Göteborgs universitet från studentföreningarna Sysomatic, Gösta och Göta. Läs mer på: http://www.postitapp.se/summary.html