Bild
porträttfoto
Gunnar Tobin.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Gunnar Tobin får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris: ”För mig har alltid studenten varit i centrum”

Stort grattis till Gunnar Tobin som får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2023!

  • Hallå där Gunnar Tobin  Hur känns det att få detta pris?

– Jag är mycket glad för det. Det är mycket roligt att mina medarbetare uppskattar vad jag försökt göra. Men jag tror alltid innerst inne att jag inte är förtjänt av det. Men jag lever i en uppfattning om att studenterna uppskattar min undervisning.

  • Vad är du själv mest stolt över när det gäller din lärargärning?

– Min medverkan tillsammans med Jörgen Engel, Elias Eriksson och Hans Nissbrandt vad gäller att starta upp och utveckla apotekarprogrammet ligger högt på listan. Genom åren har det blivit en hel del kurser vid många olika program. Men mer generellt tror jag att det är att jag alltid sett studenten, individen, och anpassat mig därefter. För mig har alltid studenten varit i centrum.

  • Motiveringen beskriver att du utvecklat undervisningsaktiviteter för att öka studentdeltagandet. Kan du beskriva någon sådan aktivitet?

– Det är en svår fråga. Det har blivit en hel del små moment genom åren. Det generella har varit just att sätta studenten i centrum. Det finns sannolikt strukturella problem som gäller universitetsutbildning generellt. Även utanför Sverige. Studenter som grupp väljer den lättaste och mest effektiva vägen till ett godkänt tentaresultat. Att läsa kursboken utgör inte en sådan väg.

Bild
Porträttbild
Gunnar Tobin.
Foto: Johan Wingborg

– Jag har försökt introducera moment som aktiverar studenten. Ett sådant moment är att studenten under sin grundutbildning ska utveckla, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt som inkluderar aspekter av kemi, biokemi, fysiologi och farmakologi. Ett annat är att problematisera lärobokens innehåll med den vetenskapliga litteraturen. Jag har alltid hyllat principen om att hästen själv får välja att dricka. När valet stimuleras för tydligt är det inte alltid populärt. Jag är däremot fortfarande stolt över mina initiativ.

  • Du är just nu vicedekan för utbildningsfrågor. Vilka tycker du är de viktigaste stora frågorna för Sahlgrenska akademin när det gäller våra utbildningar?

– Kvalitet är kopplat till både kompetens och resurser. Grunden för hela universitetet är kopplingen mellan forskning och utbildning, det vill säga att ämnet är förankrat i en komplett akademisk miljö. Om det inte är det, får vi gymnasieutbildningar. Den kompletta miljön utgör grunden för att garantera kompetens inom ämnesområden. En annan och kanske avgörande fråga är resurstilldelning. Att nagga våra prislappar i kanten i en redan pressad situation skulle vara ödesdigert. Vi kommer sannolikt att drabbas av betydligt ökade kostnader för mycket de kommande åren, men framför allt för lokaler och VFU. Sett ur perspektivet av studieprestationer ser det mycket allvarligt ut.

  • Priset ska användas för pedagogisk förkovran – har du hunnit fundera på vad det skulle kunna bli i ditt fall?

– Detta var mycket överraskande så jag är inte helt klar över detta. Men ett nytt pedagogiskt forskningsprojekt tillsammans med mina kollegor ligger väl nära till hands.

AV: ELIN LINDSTRÖM

UR MOTIVERINGEN

Gunnar Tobin får priset för att han med stor framgång medverkat i uppbyggnaden av apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Han har utvecklat undervisningsaktiviteter för att öka studentdeltagandet och lyfta intresset för ämnet. Som vicedekan för utbildning har han tydligt visat att han är mån om hela fakulteten, och medvetet arbetat utifrån insikten att alla utbildningsprogram är viktiga byggstenar i Sahlgrenska akademins verksamhet.