Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU i nära kontakt med studenter utomlands

Publicerad

Sedan januari har universitetet löpande haft kontakt med studenter som befinner sig i områden som drabbats av covid-19. Studenterna har ombetts hålla sig uppdaterade på läget och noga följa säkerhetsrekommendationer från både lokala och svenska myndigheter.

Efter regeringens allmänna reseavrådan den 14 mars tog GU kontakt med alla studenter som befinner sig utomlands för studier eller olika former av praktik. Totalt rör det sig om drygt 400 studenter.

– Studenterna har informerats om att de fortsatt ska hålla sig uppdaterade om läget där de befinner sig och följa säkerhetsrekommendationer noga, både från myndigheter och från värduniversitet. De har också ombetts återkoppla med information om var de befinner sig och eventuella resplaner, säger Hans Abelius, enhetschef på International Centre vid Göteborgs universitet.

Studenterna råds att stanna där de är

I nuläget har inga beslut om att kalla hem studenter fattats, rådande rekommendation är istället att stanna där de befinner sig. Bakgrunden till beslutet att inte kalla hem studenterna ligger bland annat i smittoriskerna kopplat till långa flygresor och att det bedöms säkrare att följa säkerhetsrekommendationer på plats. Beslutet är också i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De studenter som ändå vill åka hem eller som uppmanats till detta från sina mottagande värduniversitet kan få hjälp med bokning av hemresa via sin försäkring hos Kammarkollegiet.

De uppmanas även kontakta sin heminstitution för fortsatt studieplanering, alternativt fortsätta följa undervisningen online från värduniversitetet.

GU har en arbetsgrupp som nära följer utvecklingen och regelbundet uppdaterar informationen kring hur studenter och medarbetare bör agera i relation till covid-19.

Läs mer