Länkstig

GU-avtal med statliga institutioner i Ryssland och Belarus ska inaktiveras

Publicerad

Rektor har beslutat att avtal mellan Göteborgs universitetet och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omgående ska inaktiveras och tills vidare vara vilande.

Den 2 mars uppmanade Regeringen lärosäten och forskningsfinansiärer att omedelbart upphöra med kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus och att inte initiera nya kontakter eller åtaganden.

Efter vidare diskussion med rektors ledningsråd (dekaner, överbibliotekarie och studentrepresentant) samt rektorerna inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) fattade rektor Eva Wiberg under måndagen den 7 mars 2022 följande beslut.

  • Avtal mellan Göteborgs universitetet och statliga institutioner i Ryssland och/eller Belarus ska inaktiveras och till vidare vara vilande. Det innebär att kontakter och aktiviteter inom ramen för avtal som träffas av beslutet ska upphöra tills vidare.
  • Inga nya kontakter eller åtaganden ska initieras på institutionell nivå mellan universitetet och statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.
  • Forskare/lärare vid universitetet som har individuella kontakter med ryska eller belarusiska forskare/lärare ska i varje enskilt fall försäkra sig om att samarbetet är lämpligt och särskilt därvid beakta de säkerhetspolitiska aspekterna på samarbete inom olika ämnesområden. Konsultation med närmaste chef och berörd forskningsfinansiär uppmuntras.
  • Ansvarig kontaktperson för respektive avtal som träffas av detta beslut ska säkerställa att beslutet effektueras och dokumenteras. Om ingen kontaktperson kan identifieras är berörd prefekt/motsvarande ansvarig.

Göteborgs universitet står upp för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Universitetet har därför deltagit i högskolesektorns fördömanden av Rysslands pågående invasion av Ukraina genom uttalanden på̊ såväl EU-nivå som nationellt.

AV: Ulrika Lundin