Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gregg Bucken-Knapp professor i offentlig förvaltning

Publicerad

Enligt beslut av rektor har Gregg Bucken-Knapp befordrats till professor i offentlig förvaltning.Enligt beslut av rektor har Gregg Bucken-Knapp befordrats till professor i offentlig förvaltning. Gregg har en bakgrund som statsvetare vid bland andra The George Washington University (Washington DC) och University of Stirling (Skottland), och är sedan några år tillbaka verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Greggs forskningsintresse i vid bemärkelse är jämförande offentlig politik. För närvarande är hans forskning inriktad på migrations- och integrationspolitik, med betoning på hur storstäder hanterar EU-migrationens utmaningar och hur diskurser påverkar utvecklingen av migrations- och integrationspolicys. Han är för närvarande internationell forskningskoordinator för projektet ”Local Welcome Policies: EU Migrants”, som är finansierat av EU-kommissionens program för grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Gregg är aktiv i ett flertal internationella forskningsnätverk och samverkansprojekt. Under senare år har han särskilt utvecklat samarbete kring utbildning och forskning med Förvaltningshögskolans motsvarigheter i Moskva (Lomonosov Moscow State University) och Minsk (Belarusian Presidential Academy of Public Administration), bland annat genom ett projekt finansierat av SIDA (Improved service delivery, openness and transparency in Belarusian Public Administration).

Gregg har även flera administrativa uppdrag; han är bland annat ledamot av fakultetsstyrelsen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och ledamot av Centrum för Europaforsknings (CERGU) styrgrupp.