Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En bebis i förälderns famn.
Det saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället.
Foto: Tuan Tran. Getty Images
Länkstig

Graviditetspanelen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Att vänta barn och bli förälder är en av de viktigaste händelserna i livet. Trots detta saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. The Gothenburg University Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem) är ett forskningssamarbete mellan statsvetare, barnmorskor och förlossningsläkare. Graviditetspanelen är en del av PregDem. Syftet med forskningsprogrammet är att skapa en djupgående förståelse för hur graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap påverkar den gravida kvinnans och hennes partners syn på samhället.

Graviditetspanelen

Graviditetspanelen är en enkätundersökning där blivande och nyblivna föräldrar får svara på totat sex enkäter under drygt två års tid. Ungefär 7000 gravida och deras partners har rekryterats vid ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg till att ingå i studien. Bearbetningen av data pågår och resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar och böcker, samt i lättillgängliga rapporter och texter.

Bakgrund

Att vänta barn och bli förälder är en av de viktigaste händelserna i livet. Trots detta saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. Det finns ganska mycket forskning om hur och varför människor förändrar sin syn på samhället. Men än så länge har graviditeten och förlossningen inte blivit betraktade som processer av politisk betydelse inom forskningen. I projektet är vi intresserade av hur intresset för samhällsfrågor ökar eller minskar och hur uppfattningar och åsikter om samhället förändras under en graviditet och i tidigt föräldraskap.

Graviditetspanelen är ett samarbete mellan barnmorskor och förlossningsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och statsvetare vid statsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet där detaljerna i de tidigaste delarna av föräldraskapet undersöks i ett multidisciplinärt samarbete.

Syfte

PregDem-projektet syftar till att beskriva och förklara hur graviditet och barnafödande påverkar människors förhållande till samhället. Dessa händelser ger avgörande nya livserfarenheter.

Det finns två övergripande frågor i studien:

1) I vilken utsträckning och hur påverkas synen på samhället hos den gravida kvinnan av graviditeten och förlossningen?

2) Hur skiljer sig effekterna av graviditeten och förlossningen på synen på samhället åt mellan olika individer?

Datainsamling

PregDem använder en mängd olika datakällor, där de två viktigaste är Graviditetspanelen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset SU/Östra och Medborgarpanelen.

Till Graviditetspanelen rekryterades närmare 7000 gravida kvinnor och deras partners vid en personlig rekrytering på Östra sjukhusets ultraljudsmottagning, som är det största sjukhuset i Göteborgsregionen, mellan den 16 september 2019 och den 18 mars 2020. Deltagarna får sammanlagt besvara tre enkäter under graviditeten samt tre enkäter efter förlossningen (när barnet är två månader, 1 år och 2 år). Deltagarnas svar kopplas till medicinska data från Graviditetsregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård. För studieinformation till deltagarna, se https://pregdem.se/.

I Medborgarpanelen (cirka 75 000 självrekryterade respondenter, https://www.gu.se/som-institutet/medborgarpanelen) deltar vi genom att var sjätte månad fråga respondenterna om de eller deras partner är gravid. Detta betyder att vi följer individer redan innan de blir gravida.

Publikationer

Forskargrupp

Elin Naurin, forskningsledare, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Dietlind Stolle, professor i statsvetenskap, Department of Political Science, McGill University.

Helen Elden, universitetssjukhusöverbarnmorska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Verena Sengpiel, specialistläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Karolina Lindén, barnmorska och doktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet.

Elias Markstedt, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ingrid Andreasson, programsamordnare för Graviditetspanelen, Göteborgs universitet.

Anton Wallin, biträdande forskare, Göteborgs universitet.

Birgitta Attebo, biträdande forskare, Göteborgs universitet.

Klara Martinsson, biträdande forskare, Göteborgs universitet.

Daniel Enström, biträdande forskare, Göteborgs universitet.

Ottilia Eriksson, biträdande forskare, Göteborgs universitet.