Bild
GPCC illustration klippgubbar i rad.
Foto: illustratör: Rebecca Elfast
Länkstig

GPCC stärker forskningen för att nå målen för ny centrumperiod

Centrum för personcentrerad vård GPCC startar nu upp nya forskningsprojekt och nya samarbeten. Projekten stärker GPCC:s forskningsprogram för den nya sexårsperioden, som svarar an den omställning till personcentrerad vård som pågår nationellt och internationellt.

Centrum för personcentrerad vård GPCC startar efter sommaren ytterligare en sexårsperiod som centrumbildning, vilket Göteborgs universitet beslutade om i vintras. I den ansökan som låg till grund för detta är forskningsprogrammet uppdaterat för att svara an till den omställning till personcentrerad vård som på flera sätt pågår, både nationellt och internationellt. För att stärka forskningen initierade GPCC nya projekt med en inbjudan som gjordes i vintras.. GPCC:s styrgrupp välkomnar de nya forskningsledarna och deras team. Projektbeskrivningar kommer att läggas ut på vår web framöver.

Nya projekt i relation till forskningsprogrammets prioriterade områden

Utveckling, anpassning och utvärdering av personcentrerad vård

 • Core outcomes for (economic) evaluation of person-centred care, forskningsledare Hanna Gyllensten
 • Early, accessible, person-centred rehabilitation for people with chronic pain (EAPER-P) – randomized controlled trial, process and health economic evaluation and drop out analysis, forskningsledare Sara Wallström
 • Person-centred measurement of symptoms in children with a universally designed e-health tool, forskningsledare Stefan Nilsson
 • The impact of Person-Centred Care on mental fatigue in Graves’ disease: from autoimmunity to e-health – the GRACE project, forskningsledare Helena Filipsson Nyström

Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg

 • Developing and implementing a course in person-centered care in a midwife education programme at the Evangelical University in Africa, Bukavu, Democratic Republic of Congo, forskningsledare Malin Bogren
 • Person-centred learning: co-creation of an educational module for higher education, forskningsledare Catarina Wallengren
 • Sustainable e-health: repurposing a digital application to facilitate person-centred care planning and self-management in chronic care management (My Pain Survey - for Support and Partnership; PAS-SAP), forskningsledare Birgit Heckemann
 • Transfer from pediatric to adult care – Implementation of a person-centered transition program for adolescents with long-term conditions: The STEPSTONES-Implement project, forskningsledare Markus Saarijärvi
 • Transition towards person-centred care - how can a leadership program contribute to implementation and patient benefits? forskningsledare Eric Carlström

Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänheten och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem

 • The Launch of the European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) in Sweden: An Exploratory Multi-Stakeholder Analysis, forskningsledare Axel Wolf

Fokuserade nyttiggörandeprojekt

 • IMPROVE – Implementing person centred care, process evaluation of strategies, leadership and health economy, forskningsledare Lars Wallin
 • Learnings from four controlled trials examining effects and cost-effectiveness of introducing person-centred care in a cardiovascular population, forskningsledare Hanna Gyllensten
 • Myths and conceptions about person-centred care, forskningsledare Ida Björkman and Sylvia Määttä
 • Promoting person-centred information and communication – in the context of cancer care, forskningsledare Eva Carlsson