Bild
Ingmar Skoog på en scen, föreläser
Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Länkstig

Gott mottagande för AgeCap på högnivåmöte för EU:s medlemsstater

Den 13–14 februari bjöd det svenska ordförandeskapet in EU:s medlemsstater och andra aktörer till ett högnivåmöte om aktivt och självständigt åldrande. Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Göteborgs universitets Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), gav en uppskattad inledningsföreläsning med temat ’70 är det nya 50’.

Syftet med högnivåmötet var att skapa en gemensam diskussion om vägar framåt när det gäller Europas åldrande befolkning. Omkring 100 personer deltog, däribland politiska företrädare och högre tjänstepersoner från EU:s medlemsstater, företrädare för EU-kommissionen, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter samt forskare, bland annat forskare från AgeCap vid Göteborgs universitet.

Stort genomslag

Redan strax efter välkomstanförandet gav professor Ingmar Skoog en föreläsning med temat ’70 är det nya 50’, som kom att sätta tonen för mötet:

Bild
Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

– Jag berättade om forskning från H70-studierna som visar att äldre blir friskare och lever mer aktiva liv, och det var fint att få inleda mötet med detta positiva budskap. Det fick också ett stort genomslag under mötet, eftersom många av de följande talarna senare knöt an till det i min föreläsning, berättar Ingmar Skoog.

Demens minskar – och ökar

En rad forskningsresultat, baserade i H70 och även andra i andra befolkningsstudier, visar tydligt hur den åldersrelaterade demensen minskar. Under 1980-talet hade omkring 30 procent av 85-åringarna utvecklat demens, en siffra som idag sjunkit till 22 eller 23 procent. Andelen äldre som behöver hjälp för att kunna tvätta sig, klä på sig och andra dagliga aktiviteter har också minskat kraftigt, från över 60 procent under 1980-talet till 45 procent idag.

Samtidigt blir befolkningen allt äldre. Efterkrigstidens babyboom närmar sig 80, och förväntas också leva längre än någon annan generation före dem. Det innebär att antalet fall av demens ändå kommer att öka.

Äldreboom runt hörnet

Redan om sju år kommer antalet 80-åringar i Sverige att öka från dagens 550 000 till 800 000 personer. Liknande utveckling ses i andra EU-länder. 2035 beräknas omkring 30 procent av befolkningen i Italien och Spanien vara 65 år eller äldre. Den förändrade demografin får konsekvenser för bland annat länders pensionssystem och sätter strålkastarljuset på hur vårdpersonal och andra resurser inom äldreomsorgen ska räcka till för framtidens behov.

Ingmar Skoog menar att det är hög tid att politikerna tar itu med äldrefrågan:

– Vi har 290 kommuner i Sverige som ansvarar för äldreomsorgen, från Bjurholms kommun med under 2 500 invånare till Stockholm med nästan en miljon invånare. Att det råder så olika förutsättningar gör det svårt att göra lagändringar och nya riktlinjer som ska gälla för alla, men politiker måste börja diskutera hur frågan ska lösas, säger Ingmar Skoog:

– Att vi på AgeCap blir ombedda att inleda ett politiskt möte på hög nivå är väldigt hedrande för Göteborgs universitet, och det visar att det finns ett stort intresse för den forskning vi bedriver och för äldrefrågorna.

Nya insikter

Mötet var ett av flera högnivåmöten som hålls under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje stod värd för mötet. På mötet deltog bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister samt Maltas minister för aktivt åldrande.

Från AgeCap medverkade också Maria Edström, universitetslektor i journalistik och masskommunikation, som bland annat talade om ålderism, ett begrepp som visade sig vara nytt för flera åhörare under högnivåmötet.

AV: ELIN LINDSTRÖM

gruppfoto
"Familjefoto" från Högnivåmöte med fokus på ett aktivt och självständigt åldrande, under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023.
Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet