Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och Friends samarbetar mot nätmobbning

Publicerad

Professor Ann Frisén och Sofia Berne från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Friends har inlett ett tvåårigt samarbete med fokus på nätmobbning bland unga. I projektet kommer skolor från Göteborgsområdet att involveras för att tillsammans hitta effektiva metoder mot nätmobbning. Samarbetet är en del av en internationell EU-satsning som startar nästa år.

Det EU-finansierade projektet ”Peer Support and Youth Participation in Bullying Prevention” startas i januari 2015 och omfattar även organisationer från Finland, Estland och Ungern. Mobbning är ett utbrett samhällsproblem som idag även sker på nätet och i sociala medier där många unga spenderar mycket tid. Trots det finns i dagsläget väldigt lite forskning kring vilka specifika metoder som är effektiva för att förebygga nätmobbning

- Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet ligger i framkant vad gäller forskning om nätmobbning och tillsammans med vår långa erfarenhet av att arbeta med frågan så hoppas vi kunna hitta nya effektiva insatser som kan spridas till fler skolor. Friends del av projektet kommer att drivas från Friends international center against bullying som öppnade förra året, säger Lars Arrhenius, Generalsekreterare Friends.

En viktig del i aktionsforskningsprojektet är att engagera hela skolan med fokus på att göra eleverna delaktiga i arbetet med att ta fram förebyggande metoder. Representanter från Psykologiska institutionen kommer tillsammans med Friends att arbeta nära både elever och personal i pilotskolorna för att tillsammans utveckla och utvärdera olika metoder mot nätmobbning. Inför projektstarten söker Friends och Psykologiska institutionen skolor i Göteborgsområdet som vill delta.

- Var tionde elev i landet har drabbats av nätmobbning. Nätmobbning har allvarliga konsekvenser för de som utsätts. Aktuell svensk forskning visar att barn och ungdomar som utsätts för nätmobbning riskerar att få en negativ syn på sin kropp, bli nedstämda och få psykosomatiska symptom. Det är därför viktigt att utveckla och utvärdera metoder mot nätmobbning. Vi kommer tillsammans med Friends att arbeta för att hitta nya lösningar, säger Sofia Berne, Fil. Dr.

För mer info vänligen kontakta,

Friends
Johanna Wilkens, pressansvarig, 070 725 54 13, johanna.wilkens@friends.se

Göteborg universitet
Sofia Berne, Fil. Dr, 0707-12 29 17, sofia.berne@psy.gu.se
Ann Frisén, Professor, 0709-395984, ann.frisen@psy.gu.se

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se