Bild
Birch leaves
Foto: Janus Langhorn/imagebank.sweden.se
Länkstig

Göteborgs universitet är ett av de tio bästa universiteten i världen inom miljöforskning

Publicerad

Resultatet rapporterades nyligen i den andra upplagan av QS Sustainability Rankings, som omfattar 1 403 institutioner världen över. Göteborgs universitet rankas som 73:e i världen i den övergripande rankningen och på miljöforsknings-indikatorn är universitetet rankat som nummer 9.

Resultaten är baserade på olika datakällor, inklusive självrapporterade data från universiteten, forskningsdata via Elsevier och anseendemätningar som QS har genomfört. De samlar också in data från FN, Världsbanken, UNESCO och Yale University.

Även om metoderna och användningen av rankningstabeller kan diskuteras, välkomnar Göteborgs universitet alltid fokus på hållbar utveckling. Forskning av hög kvalitet är avgörande för samhällsutvecklingen, och vi är stolta över vårt viktiga bidrag inom miljöforskning.

Hållbarhet är självklar och integrerad del i vår forskning, utbildning, samverkan och dagliga verksamhet. Några exempel:

  • Vi siktar på att till 2023 minska våra utsläpp med 25 procent jämfört med 2019. Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2045, i linje med Sveriges övergripande mål som antogs av Sveriges riksdag.
  • Vi gör det enkelt för studenter att hitta kurser inom hållbarhetsområdet med vår egen hållbarhetsmärkning. Var femte kurs och nästan var fjärde program som ges vid Göteborgs universitet är hållbarhetsmärkt.
  • Vi har över 450 forskningsgrupper/projekt relaterade till hållbarhet och miljö.