Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborg blev centrum för världens havsforskning

Publicerad

Stort fokus på klimatförändringar och ett brett samhällsperspektiv på havet. Det kan sammanfatta årets stora havsforskningskonferens som hölls i Göteborg under veckan. Bland deltagarna fanns flera forskare från Göteborgs universitet.

Många av världens ledande havsforskare samlades i Göteborg när Internationella Havsforskningsrådet (ICES) höll sin årliga konferens på Svenska Mässan.
Över 700 deltagare fanns på plats för att uppdatera sig om den senaste forskningen, utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter.

- De flesta förknippar nog ICES med råd om fiskekvoter, men idag handlar ett hållbart utnyttjande av haven om så många fler saker än bara fiske. Det är allt från blå ekonomi och marina skyddade områden till hur det ska gå till att försörja alla människor med mat i framtiden, säger Ingemar Berglund, verksamhetsstrateg på Havs- och vattenmyndigheten, som tillsammans med Regeringskansliet stod som värd för konferensen.

Forskningen breddas, konstaterar han, samtidigt som varje område utvecklas och blir mer komplett. På årets konferens noterar han särskilt hur mycket klimatförändringarna kommit att genomsyra många områden inom havsforskningen.

- Det är påtagligt hur mycket plats den globala uppvärmningen haft i många av programpunkterna. För mig som jobbat med fiskefrågor i hela mitt liv är det läskigt att se hur tydligt fisken påverkas enligt studierna. Utbredningsområdet kryper norrut för många arter, tillväxtmönster, könsmognad och reproduktion förändras, och så vidare. Men klimatförändringarna påverkar förstås alla områden av forskningen och den framtida förvaltningen. Fiskeripolitiken vilar ju på såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter av det marina livet.

Samhällsperspektivet viktigt

Flera forskare från Göteborgs universitet deltog på konferensen och universitetet anordnade även ett antal kringarrangemang, bland annat en uppskattad utflykt till Kosteröarna och Tjärnö havsforskningslaboratorium. Tillsammans med Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Formas höll Göteborgs universitet också i ett välbesökt seminarium om den hotade globala mångfalden och hur tvärdisciplinära samarbeten kan öka förståelsen av marina ekosystem.

Många deltagare tog chansen att uppleva Kosteröarna och ta en titt på Tjärö havsforskningslaboratorium.

- Vi har haft möjlighet att lyfta flera viktiga marina frågor under konferensen, säger Lena Gipperth, föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet.
- Jag tycker att programmet har varit brett och gett en bra bild av var forskningsfronten ligger. Som samhällsvetare och jurist är jag särskilt intresserad av de sessioner som breddar perspektivet, och de samhällsvetenskapliga studierna syns allt tydligare i ICES arbete.

GU-doktorand vann pris

Ett särskilt fokus under konferensen låg på forskare i början av sin karriär. Här utmärkte sig Leon Green, doktorand på Centrum för marin evolutionsbiologi vid Göteborgs universitet, som vann pris för bästa muntliga presentation av sin forskning om den invasiva arten svartmunnad smörbult.

- Jag är väldigt glad. Att lyckas presentera sin forskning på ett lättillgängligt sätt är jätteviktigt för mig och bekräftelsen blir särskilt stor på en så här bred konferens, där både naturvetare och samhällsvetare deltar, säger han.
 

Leon Green vann pris för bästa muntliga presentation.