Bild
Giovanni Volpe, professor i fysik, i laboratoriet
Giovanni Volpe
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Giovanni Volpe tilldelas nytt ERC Consolidator Grant

Publicerad

Professor Giovanni Volpe vid Institutionen för fysik har valts ut som mottagare av ett nytt European Research Council (ERC) Consolidator Grant. Anslaget på 2 miljoner euro kommer att användas till forskning som syftar till att ta nästa steg i utvecklingen av system för artificiell aktiv materia.

Onsdagen den 9 december presenterade Europeiska forskningsrådet (ERC) sin 2020-lista över forskare som valts för att få konsolideringsbidrag. En forskare från Göteborgs universitet finns på listan: Giovanni Volpe, professor vid Institutionen för fysik. Han tilldelas 2 miljoner euro för att bedriva forskning om aktiv materia. Projektet heter "Microscopic Active Particles with Embodied Intelligence".

Skapa partiklar som behandlar information

Under miljarder år av evolution har organismer utvecklat komplexa strategier för att överleva och frodas. Under de senaste decennierna har forskning om aktiv materia försökt replikera mikroorganismernas evolutionära framgång i konstgjorda system. Dessa artificiella partiklar är emellertid fortfarande i stort sett oförmögna att på egen hand bearbeta information.

Giovanni Volpe syftar till att ta sig an i huvudsak tre utmaningar med sin forskning:

1. Göra aktiva partiklar kapabla att autonomt hantera information.

2. Optimera beteendestrategierna för enskilda aktiva partiklar.

3. Optimera interaktionerna mellan aktiva partiklar.

Förkroppsligad intelligens

”Detta projekt kommer att ta nästa steg i utvecklingen av system för konstgjord aktiv materia genom att ge dem förkroppsligad intelligens och autonom informationsbehandlingskapacitet. Jag kommer att uppnå detta genom att kombinera min bakgrund inom mesoskopisk fysik och mikrofabricering med maskininlärning, en ny forskningsriktning som erbjuder radikalt annorlunda och kompletterande möjligheter,” skriver Giovanni Volpe i sitt abstract.

Läs mer om ERC Consolidator Grants 2020 här