Länkstig

Giovanni Volpe tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2023

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2023 delas ut till Giovanni Volpe vid Institutionen för fysik. Han får priset för sin forskning som undersöker komplexa och biologiska system med metoder som mikroskopisk spektroskopi och maskininlärning.

Bild
Giovanni Volpe

Hur reagerade du när du fick priset?
– Jag blev positivt överraskad och kände mig genuint uppskattad. Det är givande att se att våra ansträngningar uppmärksammas.

Kan du berätta lite mer om din forskning?
– I vår forskningsgrupp Soft Matter Lab ligger vårt primära fokus på aktiv materia och kritiska fenomen. Vi studerar dynamiken, interaktionerna och framväxande beteenden hos små aktiva partiklar. I en betydande del av vår forskning använder vi optisk manipulation, där ljus blir vårt verktyg för att påverka dessa små partiklar. Vårt tillvägagångssätt är utpräglat tvärvetenskapligt. Medan vi är rotade i fysiken, korsar vi ofta över till neurovetenskapens värld, i syfte att avkoda den enorma komplexiteten i neurala nätverk. Integreringen av djupinlärning och AI i vårt arbete är av avgörande betydelse. Genom att slå samman dessa discipliner kan vi utforska systemens föränderliga natur och förstå hur de anpassar sig. Potentialen och räckvidden för vår forskning växer genom att vi befinner oss där dessa olika vetenskapliga områden möts.

 

Vad är nästa steg?
– Vårt fokus är att tänja på gränserna för vad vi kan se och göra med aktiv materia, kritiska fenomen och optiska pincetter. Det är stora väldigt outforskade områden och vi är fullt utrustade för att kartlägga dem, AI spelar en allt större roll i den strävan. Vi använder AI:s möjligheter för att skapa innovativa verktyg för neurovetenskap och medicin, vilket gör att våra framsteg genljuder långt utanför gränserna för våra egna labb. På utbildningsfronten lanserar vi snart "Deep Learning Crash Course." Det är en bok som syftar till att göra den komplexa AI-världen mer tillgänglig för alla. Parallellt har vi tagit fram nya verktyg som vänder sig till både akademin och industrin:

  • DeepTrack; en programvara designad för att underlätta optisk spårning med hjälp av djupinlärning. Programmet effektiviserar komplexa bildbehandlingsprocesser, vilket gör det enkelt att spåra och analysera mikro- och nanostora partiklar.
  • Braph; programvaran som är ett bevis på vårt engagemang för neurovetenskap. Det är en omfattande mjukvarusvit som är skräddarsydd för analys av olika kopplingar i hjärnan. Genom sitt intuitiva gränssnitt kan forskare fördjupa sig i grafteoribaserade analyser och utforska neurala sammankopplingar på djupet.

Vilken påverkan kan din forskning få i framtiden?
– Vår forskning kommer att bli revolutionerande inom flera olika sektorer, till att börja med tekniken. Vår forskning syftar till att skapa en mer effektiv och informerad framtid via tekniska framsteg och sjukvårdsinnovationer. Genom att slå samman fysik med AI är vi redo att omdefiniera diagnostik, automatisering och intrikat dataanalys. Inom området för aktiva material och optiska pincetter förutspår vi ett genombrott inom riktad läkemedelsleverans och precisionsoperationer. Inom neurovetenskap kommer våra verktyg som till exempel mjukvaran Braph att erbjuda djupare insikter i hjärnans neurala sammankopplingar. Det förebådar innovativa diagnostiska verktyg och behandlingar för neurologiska tillstånd. Dessutom är vårt engagemang för utbildning tydligt, vilket den nya boken "Deep Learning Crash Course" är ett exempel på.

Något annat du vill lägga till?
– Utöver akademin har jag alltid trott på att överföra forskningens framsteg till verkliga tillämpningar. Det har lett till födelsen av två startupsföretag – Lucero BIO AB och IFLAI AB. Lucero BIO AB strävar efter att överbrygga klyftan mellan innovativa optiska verktyg och bioteknik, i syfte att främja nya lösningar inom biovetenskap. IFLAI AB bottnar i artificiell intelligens och dess stora potential inom olika branscher. Samarbeten, vare sig det är inom akademin eller affärsvärlden, är katalysatorerna för banbrytande innovationer, och jag är förväntansfull inför framtiden med båda dessa satsningar.

Motivering till priset

Giovanni Volpe är en världsledande forskare inom mikroskopi och spektroskopi av levande system, artificiell levande materia och maskininlärningsalgoritmer för att analysera komplexa och biologiska system. Det är inom det senare området Giovanni såg en enorm outnyttjad potential hos dessa metoders användning för att karaktärisera ett brett tillämpningsområde inom de levande biologiska system som studeras vid den naturvetenskapliga fakulteten och andra fakulteter vid Göteborgs universitet.

Han är också en högt ansedd mentor och utbildare för nästa generations forskare, är aktiv i att forma riktlinjer för forskarutbildningen i stort och är engagerad i att kommersialisera sin forskning samt i att kommunicera den till allmänheten.

Han inspirerar människorna omkring sig och strävar alltid efter att lyfta sin forskningsmiljö till högsta internationella nivå.

Om forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr. Prisutdelning sker den 19 oktober.