Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gen försämrar möjligheten till återhämtning från alkoholism

Publicerad

Personer med alkoholberoende som dessutom är bärare av en speciell variant av gen löper en ökad risk att dö i förtid. Det visar aktuell tvärvetenskaplig forskning från Psykologiska institutionen och Sahlgrenska akademin.

Det är forskarna i det longitudinella projektet Göteborg Alcohol Research Project (GARP) som undersökt genen för dopamin D2 receptorn och funnit att en variant av denna gen är överrepresenterad hos personer med svårt alkoholberoende och att den är förknippad med en rad olika negativa konsekvenser som kan få livsavgörande betydelse för den drabbade.

– Vår forskning visar att alkoholberoende personer som är bärare av den här genvarianten löper en 10 gånger så hög risk att dö i förtid jämfört med normalbefolkningen, säger Claudia Fahlke, representant för forskargruppen.

I en studie som publicerades nyligen i tidskriften Alcohol and Alcoholism (nr 46) visar forskargruppen att denna genvariant även tycks vara förenad med högre tendens för dessa personer att återfalla i alkoholberoende, även om de genomgått behandling för sitt alkoholberoende. Detta kan vara en förklaring till den förhöjda dödligheten hos alkoholberoende personer som är bärare av denna genvariant.

– Den här kunskapen betonar vikten av att vi utvecklar metoder för att identifiera och tidigt uppmärksamma alkoholberoende personer som är bärare av den här genvarianten eftersom konsekvenserna kan vara så allvarliga, säger Jan Balldin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

>> Ladda ner och läs artikeln

För mer information om studierna, kontakta:
Kristina Berglund och Claudia Fahlke, forskare vid Psykologiska institutionen
Ulf Berggren och Jan Balldin, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Kontaktperson: Kristina Berglund, tfn: 031-786 1878 alt. 072-288 64 88 e-post: Kristina.Berglund@psy.gu.se