Länkstig

Gästlektor intresserad av studenters kunskapssyn

Publicerad

Kan studenters kunskapssyn påverka deras studieresultat? Minna Autio, forskare och universitetslektor i konsumentekonomi vid Helsingfors universitet, tror det. I tre veckor kommer hon att undervisa på en kurs i konsumentbeteende för studenter som läser företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Hennes egen forskning handlar främst om ungas konsumentbeteende och konsumentidentiteter. Förutom att undervisa kommer hon under sin tid i Göteborg att arbeta med en artikel om konsumentidentiteter hos unga som kommer från en bakgrund med sociala och ekonomiska problem.

Ett annat intresseområde är kunskapssyn. I Finland ber hon sina studenter berätta om sin syn på forskning och vetenskap. Hon tycker sig se att det finns två kategorier: de som har en nära relation till forskning och som anser att vetenskap är något de själva håller på med redan på kandidat- masternivå. Den andra kategorin är de som har ett distanserat förhållande, som anser att forskning bedrivs av genier på någon avlägsen plats.

Varför är studenters syn på forskning viktig att ta reda på?
För att de som har ett nära förhållande till forskning också är de som presterar bäst. Så genom att påverka hur de ser på forskning kanske man kan hjälpa studenter, säger Minna Autio.

Minna Autio stannar på CFK till den 11 september.

Mer om Minna Autio på Helsingfors universitets hemsida