Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frukostworkshop om Innovation i handeln

Publicerad

  Foto: Anna Sigge

Malin Sundström höll i årets sjätte och sista frukostworkshop, vilken hade temat Innovation i handeln. Malin har under året arbetat i en expertgrupp (Expert Group on Retail Sector Innovation) som på uppdrag av EU-kommissionen ska föreslå åtgärder för att göra handelssektorn mer innovativ. Expertgruppen har under arbetet vänt något på resonemanget då några av utgångspunkterna bygger på felaktiga föreställningar om vad som utgör innovation i handeln. Handeln är ofta innovativ på ett annat sätt än vad som är fallet med innovation i producerande företag. Vad som kännetecknar innovation i handeln är att de är en form av ”hybrid-innovatörer” där innovationerna handlar om både produkter, tjänster och processer; att de ”öppna innovatörer” med olika former av partnerskap mellan aktörer i värdekedjan; att de präglas av tekniska innovationer men framförallt innovationer i affärsmodeller och format; samt att innovationer ofta sker gradvis. Malin gav en mängd olika exempel på innovation från europeisk detaljhandel. Hon gav också konkreta förslag utifrån expertgruppens arbete där ett av förslagen handlar om öppna innovationslaboratorier i samarbete mellan näringsliv och universitet. Avslutningsvis berättade Malin om Swedish Institute for Innovative Retailing, ett handelslaboratorium vid Högskolan i Borås som är ett exempel på hur sådana innovationslaboratorier kan utformas. Mer information om Malin, arbetet i expertgruppen och innovation i handeln kan du läsa om på Malins blogg.

Centre for Retailings frukostworkshops fortsätter till våren med följande teman: Digitalisering (25 februari), Bemanning (8 april) och Risk (14 maj).