Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frisörsalongers lek med ord i företagsnamnen

Publicerad

Har du funderat över varför många frisörsalonger har så språkligt kreativa namn? Ann-Kathrin Mehrens från universitetet i Greifswald studerar fenomenet med ideofiers, som är ett nytt begrepp för att beskriva denna typiska lek med företagsnamn som även finns inom några andra branscher.

Salongen Cutbusser vid tunnelbanestationen Kottbusser TorI Berlin förekommer många frisörsalongsnamn som refererar till var verksamheten är lokaliserad. Salongen Cutbusser ligger till exempel vid tunnelbanestationen Kottbusser Tor.

Har du funderat över varför många frisörsalonger har så språkligt kreativa namn? Ann-Kathrin Mehrens från universitetet i Greifswald studerar fenomenet med ideofiers, som är ett nytt begrepp för att beskriva denna typiska lek med företagsnamn som även finns inom några andra branscher.

Ann-Kathrin MehrensFörst ut av höstens gästföreläsare på seminarieprogrammet Språk och rumslighet är Ann-Kathrin Mehrens från universitetet i Greifswald.

– Sedan 2015 är jag doktorand vid Engelska institutionen i Greifswald där jag, förutom min forskning, undervisar på grundutbildningskurser i lingvistik. Jag är framför allt intresserad av språk i stadsmiljöer, Linguistic Landscape-metoden, språks diskursiva funktioner och hur engelska används som ett globalt språk, säger Ann-Kathrin Mehrens som kan svenska efter att hon som en del av sin lärarutbildning studerade en termin på Göteborgs universitet.

Den 19 september ska hon prata om sitt avhandlingsprojekt i vilket hon tittar på namnskyltarna på frisörsalonger, restauranger och kaféer i flera centrala och yttre stadsdelar i engelska, svenska och tyska storstäder.

– Mitt fokus är på ideofiers i namnen, och deras språkliga strategier för namngivningen – speciellt på användningen av engelska ord i svenska och tyska stadsmiljöer. Dessutom jämförs ideofiers från den engelska korpusen, där engelska inte fungerar som ett symbolspråk utan där man istället tillämpar andra språkliga strategier för att skapa kreativa företagsnamn.

Vad är ideofiers?

Hairlek– Det är ett nytt begrepp introducerat av Koll-Stobbe 2015, i hennes artikel Ideofiers in the commercial city: a discursive linguistic landscape analysis of hardressers’ shop names. Konceptet används för att kategorisera företagsnamn som inte direkt beskriver dess verksamhet utan som syftar till att använda kreativa språkliga strategier för att locka kunder. Ett exempel är namnet på frisörsalongen Hairlek i Majorna, en ideofier där det engelska referensobjektet hair kombineras med det svenska ordet lek till ett namn som anspelar på verksamheten samtidigt som det inbjuder till tolkningar av hur arbetet går till eller vad kunden erbjuds.

I Göteborg räcker det att gå ut på stan för att se att många salonger har namn som ofta fungerar som en ordvits, är dubbelbottnade eller använder sig av språkliga uttryck som gjorts om för att anspela på frisörverksamhet. Exempelvis Hair é Vi, Agaton Sax, Sax & Fön, Salong På Håret eller Klippt & Skuret.

Kan du ge några exempel på namn från London, Stockholm och Berlin som var med i din undersökning?

Hairforce one– Det är ganska vanliga strategier som också finns i andra städer och länder. Skillnaden är bara att tyska och svenska salonger ofta leker med främmande ord eller morfem, framför allt från det engelska språket. Ett exempel på en ideofier är frisörsalongen Saxess i Stockholm – en hybrid av frisörverktyget sax och det engelska substansivsuffixet -ess.

– I Stockholm finns det salonger som exempelvis Clipp-Er, CU eller Sax och Fön. I Berlin namn som Liebhaarber – en blandning av Liebhaber (älskare) och Haar (hår) – Back4Hair, HAIR-COOLES eller Locke & Glatze (lock och flint). I London hittar man ideofiers som bland annat GOODFELLAS, Hair Force 1, CUT ABOVE THE REST eller NEW U.

Vad har du sett för skillnader mellan London, Stockholm och Berlin?

Radical hair– Det finns flera skillnader. I Berlin och Stockholm används ofta engelska för att få en annan slags karaktär. I England får engelska inte samma symboliska betydelse, av naturliga skäl, så där används istället andra språkliga strategier. I Berlin förekommer många namn som refererar till var i staden som verksamheten är lokaliserad. Som exempel finns det en salong som heter Cutbusser som ligger vid tunnelbanestationen Kottbusser Tor. Ett annat exempel är Radical Hair, som ligger bredvid en cykelaffär (rad betyder cykel) och använder just en cykel som symbol.

En snabb internetsökning visar att det inte bara är hårfrisörer som har liknande kreativa företagsnamn i Göteborg. Det finns exempelvis företag som sysslar med ögonfransar med namn som Eyemazing Lashes och det Apple-doftande iLashes. Och det finns fler branscher än hår- och skönhetsbranschen som leker med namn på liknande sätt, enligt Ann-Kathrin Mehrens.

– Fenomenet finns också i andra branscher. I mitt avhandlingsarbete tittar jag även på restaurang- och kafénamn där det också förekommer många kreativa ordlekar. Jag har också sett många exempel på tvätterier, blomsteraffärer och modebutiker som använder kreativa företagsnamn. En biltvätt i London hade det Apple-liknande namnet iWash. Men det är ändå mitt intryck att det är vanligare att använda kreativa namn i hår- och skönhetsbranschen. Enligt Koll-Stobbe fungerar det särskilt bra med ideofiers för dessa verksamheter för att man ofta vill förmedla en viss känsla eller livsstil.