Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från norr till söder på doktorandkursen Riskbruk, missbruk och beroende

Publicerad

<none>
I syfte att utöka tvärvetenskapliga perspektiv utlyste rektor vid Göteborgs universitet medel för utveckling av gränsöverskridande doktorandkurser. Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) nappade på detta och utvecklade ett kursförlag som fokuserar på att belysa missbruksfrågor ur ett tvärvetenskapligt och integrerat perspektiv. CERA blev en av tre som fick anslag för att fortsätta och kursen ”Riskbruk, missbruk och beroende – tvärvetenskapligt perspektiv” blev till.

Under torsdagen och fredagen träffades de 20 kursarna i Göteborg för en av de tre gemensamma träffar som ingår i utbildningen. Doktoranderna kommer från olika vetenskapliga discipliner som exempelvis socialt arbete, sociologi, psykologi, psykiatri och socialmedicin, och geografisk från nästan hela Sverige – från Umeå i norr till Malmö i söder. Gemensamt för dem är att de alla skriver avhandlingar som rör området med fokus på alkohol-, narkotika-, spel- eller läkemedelsberoende.

– Deltagarna är kunniga och engagerade och med sina olika erfarenheter bidrar de till nya infallsvinklar och större kunskapsgenerering för hela gruppen. Tvärvetenskap när den är som bäst!, säger Claudia Fahlke, en av de kursansvariga och föreståndare för CERA.

Kursen ges av CERA men Psykologiska institutionen är värd för kursen. Kursansvariga är professor Claudia Fahlke (psykologi), docent Anette Skårner (socialt arbete), docent Fredrik Spak (socialmedicin) och professor Bo Söderpalm (psykiatri).