Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från kostekonomstudent till enhetschef

Han examinerades från utbildningen Kostekonomi med inriktning mot ledarskap på institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2017. Idag arbetar Staffan Niemi som enhetschef på Intern Service – Måltid, Göteborgs Stad, SDF Angered.

Efter en lång karriär som kock i flera olika länder och verksamheter längtade Staffan efter kontinuitet i vardagen. En vän tipsade honom om utbildningen Kostekonomi med inriktning mot ledarskap. Staffan blev direkt intresserad av utbildningen och började plugga igen vid 45 års ålder.
– Utbildningen var jätterolig och det var lätt att motivera mig till att läsa. Det var intressant att få ett vetenskapligt perspektiv på kost och ledarskap. Jag hade fördelar genom min livserfarenhet och mina kunskaper om kost.

Vill bidra till samhället

I utbildningen ingår praktikperioder och genom den första praktikperioden fick Staffan upp ögonen för arbetet som kostchef/enhetschef i offentlig verksamhet. Den andra praktikperioden sökte sig Staffan medvetet till Angered. Angered har en tydlig vision om utveckling inom en mängd områden med fokus på trygghet, folkhälsa och förbättrade resultat i skolan.
– Möjligheten att bidra till en positiv utveckling i samhället är viktig för mig.

Från praktik till anställning

Genom praktiken fick Staffan möjlighet att arbeta som tillförordnand enhetschef på Intern Service – Måltid, Göteborgs Stad, SDF Angered.
– Jag arbetade halvtid parallellt med studierna. Därefter blev tjänsten vakant och då sökte jag den och efter en omfattande rekryteringsprocess erbjöds jag tjänsten.

I samband med examen tilldelades Staffan Niemi Kost & Närings kostvetarstipendium. Stipendiet delas sedan 2012 årligen ut till tre avgångsstudenter för "engagemang och driv rörande utbildningen och dess innehåll samt för goda ämneskunskaper och för ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt".

Enhetschef för 16 måltidsverksamheter

Arbetet som enhetschef innebär ansvar för 16 kök, måltidsverksamheter i skola och förskola och personalansvar för totalt 30 medarbetare. Det innebär också ledning och styrning med verksamhets- och budgetansvar. Totalt finns 5 enhetschefer inom området. Kontoret är placerat i Angereds centrum och de olika verksamheterna är placerade runt om i Angered.
– Arbetet har en tydlig struktur men dagen blir sällan som planerat. Jag ska se till att personalen har det bra och att det finns förutsättningar att utföra arbetet. Arbetet innebär många administrativa delar som handlar om exempelvis bemanning, operativa delar som rör drift och strategiska delar som rör utveckling av verksamheten.

Utmaningar

En viktig del av uppdraget är att bidra med samhällsnytta.
– Det gör vi till exempel genom samarbete med arbetsförmedlingen. Vi ger personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning. Det innebär en möjlighet att bryta social isolering, skapa ett kontaktnät och att träna på språket.

Vissa arbetsuppgifter har väldigt korta ledtider.
– Det tilltalar mig att lösa saker snabbt, det påminner om ett à la carte kök. En del uppgifter är baserade per vecka, månad eller år. Att hålla ihop allt är en utmaning.

Staffan beskriver sin upplevelse av utbildningen på följande vis.
– Jag upplevde utbildningen som lite spretig och trevande i början, men det blir till en bra helhet. Det tar tid att förstå varför de olika kurserna finns med i utbildningen. Vissa kurser har samhällsvetenskapligt perspektiv och några har ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Alla kurser tillför något, det finns mycket kunskap att ta in. Det är en krävande utbildning.

Det vetenskapliga perspektivet är viktigt

Genom utbildningen får man med sig många nyttiga kunskaper.
– Kunskaper om matsäkerhet, storköksproduktion och ledarskap är exempel på delar från utbildningen som jag har nytta av i mitt dagliga arbete. Det vetenskapliga perspektivet där man baserar kunskap på långsiktig forskning är viktigt att ha med sig.

Ledarskapsutbildningen i programmet är givande.
– Jag har aldrig varit den som gillat att stå längst fram eller att ta kommandot, det är inte min drivkraft. Jag gillar att vara ledare och vet hur jag vill och hur jag inte vill vara som ledare. De är en fördel att ha livserfarenhet med sig i yrkesrollen. Perspektiven om ledarskap intresserar mig. Ska man vara chef måste man välja den typ av ledarskap som ligger en själv närmast. De flesta är nog en blandning av olika perspektiv, och jag har nog mest av det politiska perspektivet. Jag vill visa på tydliga riktlinjer och mål. Jag försöker lyfta och motivera medarbetarna.

Framtiden

Hur ser framtiden ut?
– Jag är relativt nyanställd. Det är fantastiskt rolig att jag fått den här tjänsten. Jag vill lära mig ännu mer om juridik och ekonomi. Det görs många mycket bra saker här i Angered. Det finns bland annat ett innovationsteam och min chef vill att jag bidrar med mina erfarenheter inom mat för att utveckla måltiderna.

Mat, kreativitet och nyfikenhet

Efter en tvåårig gymnasieutbildning på restaurangskolan, arbetade Staffan under många år som kock både i Sverige och utomlands.
– Mina första jobb var som kock på olika hotell och restauranger i Sverige. Under en period arbetade jag säsong som kock, Österrike på vintern och Skåne på sommaren. Därefter arbetade jag i Västindien på två olika öar. Det var mycket kul, bus och jobb.

När jag var 30 så började jag läsa på Komvux och därefter läste jag två år på Marina programmet.
– Jag insåg att det inte var det jag ville göra så då plockade jag ner kockknivarna igen och arbetade inom sjöfart.

Staffan arbetade på segelbåt, privat yacht och till slut på ett ankarhanteringsfartyg som flyttar oljeriggar i Nordsjön.
– Arbetet med koppling till oljeindustrin innebar moraliska dilemman för mig. Det kändes inte hållbart och meningsfullt att arbeta i en verksamhet som påverkar miljön negativt.

Åren har bjudit på äventyr och skoj men det var också slitsamt. Att arbeta varannan månad och vara ledig varannan månad innebär ju också att vara borta från hemmet varannan månad.
– Jag behövde mer kontinuitet i mitt liv. Mat, kreativitet och nyfikenhet har varit en röd tråd i mitt liv. Jag är en ja-sägare och med det menar jag att om jag säger nej så undrar jag vad jag missar, avslutar Staffan.

Läs mer om utbildningen

Kostekonomi med inriktning mot ledarskap på institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Fakta och tips

Om Staffan Niemi
Ålder: 49
Intressen: utomhussporter, cyklar och springer gärna i berg.

Staffans tips till dig som är nyfiken på utbildningen:

  • Var lyhörd och ha ett öppet sinne, våga utvecklas och säg ja till de chanser som erbjuds.
  • Det är bra att få erfarenhet från kök, det ger ett annat perspektiv, om du inte har erfarenhet från tidigare passa på att arbeta på sommarlovet.
  • Ha förtroende för att utbildningen knyts ihop till en bra helhet till slut.
  • Kurserna är bra och innehåller många olika kunskaper, ta in så mycket kunskap som du kan!