Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsstationen Kristineberg firar 140 år

Publicerad

Sedan 1877 har forskare och studenter undersökt den marina miljön vid forskningsstationen Kristineberg utanför Fiskebäckskil i Bohuslän. I år uppmärksammas stationens historia genom historiska tillbakablickar samtidigt som det pågår ett arbete med att utveckla stationen till ett framtida forsknings- och innovationscenter.

På initiativ av Professor Sven Lovén grundade Kungliga Vetenskapsakademien 14 juli 1877 ”Kristinebergs Zoologiska hafsstation”. Sven Lovén var då intendent vid Naturhistoriska riksmuseets evertebratavdelning och hade i decennier spenderat somrarna i området. Det vackra läget vid den för Sverige unika tröskelfjorden ansågs idealisk för insamlingar av både kända och okända organismer. Forskningsstationen har bytt namn och ägare under årens lopp. Kungliga Vetenskapsakademien ägde och drev stationen mellan 1877 och 1994. Mellan 1994 och 2007 drevs stationen gemensamt av Kungliga Vetenskapsakademien och Göteborgs universitet, och sedan 2008 tillhör den Göteborgs universitet.

Mötesplats för marina vetenskaper 

Under de gångna 140 åren har tusentals svenska och internationella forskare och studenter studerat och bidragit till utvecklingen av många marina forskningsområden. Redan vid bildandet var det viktigt för Sven Lovén att stationen skulle ha en hemtrevlig atmosfär och fungera som mötesplats för marina vetenskapare.

Siktet inställt på framtiden

Havens tillstånd och den framtida marina forskningen står ständigt inför nya utmaningar som kräver samverkan över disciplingränser. Samtidigt som Kristineberg firar 140 pågår ett arbete för att utveckla och bredda verksamheten. Axel Wenblad, med en bakgrund som generaldirektör vid Fiskeriverket, har på rektors uppdrag gjort en genomlysning av den marina stationsverksamheten vid Göteborgs universitet. Det övergripande uppdraget var att ta fram förslag på hur den marina stationsverksamheten ska kunna drivas på ett mer resurseffektivt sätt i framtiden. Utgångspunkten har varit att behålla de båda forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö och bredda användarbasen. Det har inom ramen för utredningens arbete förts diskussioner med flera forskningsorganisationer om att gemensamt med Göteborgs universitet utveckla Kristineberg till ett centrum för marin forskning och utveckling. Dessa har resulterat i en avsiktsförklaring om att inleda förhandlingar från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden/SP, KTH och Chalmers.

Den 28 augusti hålls ett jubileumsfirande på Kristineberg för att både uppmärksamma 140 år av marin forskning och skapandet av ett nytt forsknings- och innovationscenter.