Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningssamarbete med Moçambique för att främja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Publicerad

SIDA finansierar ett forskningsprogram mellan Eduardo Mondlane University (UEM), Moçambique och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (GU), med 4,6 miljoner kronor. Projektet ingår i de medel som SIDA finansierar för kapacitetsuppbyggnad vid universitet i Globala Syd och syftar till stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Syftet med samarbetsprogrammet mellan Sverige och Moçambique är att stärka kapaciteten vid Eduardo Mondlane University att bedriva högkvalitativ forskning och producera vetenskaplig kunskap för nationell utveckling. I samarbetsprogrammet ingår 21 tematiska program inom (i) Befolkning, hälsa och välbefinnande i samhället; (ii) Jordbruk, nutrition och livsmedelssäkerhet; (iii) Naturresurser, miljö och klimatförändringar; (iv) Teknologi och innovation; samt (v) Utbildning, kultur, god förvaltning, etik och mänskliga rättigheter.

Det specifika programmet är ett samarbete med institutionerna för geografi och antropologi vid UEM inom temat: ’Gender and Territory under conditions of Climate Change’. Programmet inkluderar två doktorander att antas vid GU, två Post Doc, och 20 mastersstudenter, samtliga från dessa två institutioner. Dessutom kommer programmet innebära ett antal forskningsvistelser av moçambikiska forskare vid GU, samt ett antal utbildningsseminarier och workshops med fokus på forskning, forskarhandledning och akademiskt skrivande.

Margareta Espling, forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan (GU), är svensk koordinator för programmet som löper över 5 år och sker i samarbete med socialantropologi vid Institutionen för globala studier, GU.

Information om SIDAs strategier och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 – 2021


https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2014/12/uf201480398udusty/