Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt för att skapa alternativ till den siffermässiga presentationen i extern redovisning

Publicerad

Siffror säger inte allt om ett företag. Trots det innehåller den externa redovisningen av företag nästan bara siffror. Projektet ”Extern redovisning och företagens relationer på kapitalmarknaden” syftar till att utveckla den externa redovisningen så att den även ska kunna ta in andra beskrivningar.

I projektet utvecklas en modell för att kunna koda signaler och värden som företagsledningar ger uttryck för i intervjuer.

– Gjorda intervjuer visar att företagsledningar initierar och motiverar handlingar utifrån värden som skapar handlingsmönster. De skiljer sig åt mellan företag och kan därmed bidra till att förklara fenomenet med att två företag i samma bransch kan ha diametralt skild lönsamhet, säger docent Gunnar Wahlström, forskare i projektet.

Projektet finansieras av Söderbergstiftelsen med 1,015 miljoner kronor.