Länkstig

Forskningspengar till projekt om korsvirkehus i södra Sverige

Publicerad

Henrik Ranby, forskare och lektor på Institutionen för kulturvård, har fått ett forskningsanslag från Berit Wallenbergs Stiftelse på 378 000 kr. Anslaget ska användas för forskning om korsvirkehus i södra Sverige.

Bild
Ett korsvirkehus på landsbygden
Uthus till Brunnby prästgård i Skåne.

Med projektet "Sydsvenskt korsvirke - historia, transformation, konstruktion och bevarande" vill Henrik Ranby etablera ny forskning i ämnet, både om korsvirke i städerna och på landsbygden. Perspektivet är sydsvenskt men med internationella utblickar.

- Många ser nog korsvirke som något skånskt. Det finns en rigid uppfattning att svenska städer antingen består av stenhus eller trähus. Faktum är att landsbygdens korsvirke gick upp till Varberg och att korsvirkeskonstruktioner finns i Kalmar, Visby och till och med i Stockholm. Oslo var också en gång en korsvirkesstad. I Europa sträcker sig korsvirkebältet från England över Frankrike, Tyskland och Danmark till Baltikum. Både London och Paris var en gång korsvirkesstäder, berättar Henrik Ranby.

Forskningsprojektet ska ske i olika etapper och handlar om bebyggelsehistoria, hantverk, restaurering och korsvirkets symbolvärde: ibland som fattigdomsbevis, andra gånger något pittoreskt. Denna första etapp, som Berit Wallenbergs stiftelse beviljat medel till, avser en utförlig bibliografi och en forskningsöversikt, helt enkelt en kunskapsgrund för den fortsatta forskningen om sydsvenskt korsvirke.