Bild
Övervakningskamera
Foto: Pixabay
Länkstig

Forskningspengar till projekt om AI och övervakning

Ett stort tvärdisciplinärt forskningsprojekt lett av HDK-Valand har fått nästan en miljon euro för att undersöka AI-baserad övervakning, och konflikten mellan säkerhet och ett öppet samhälle.
– Det är spännande att se på det från perspektiv som inte är bara tekniska, säger projektledare Elena Raviola.

Ett forskningsprojekt lett av Elena Raviola, professor i design management vid HDK-Valand, har beviljats 990 000 euro i forskningsmedel från Svenska Litteratursällskapet i Finland. Under fyra år ska forskarteamet undersöka spänningen mellan öppenhet och säkerhet när det kommer till AI-baserad övervakning.

Projektet handlar ganska mycket om att studera  hur artificiell intelligens och maskininlärning används och utvecklas inom övervakning. Det är spännande att se på det från perspektiv som inte är bara tekniska, utan också placera det i en samhällsorienterad kontext, säger Elena Raviola.

Det forskarna framförallt vill undersöka är spänningarna mellan att Norden ska vara det öppnaste samhället i världen, samtidigt som det är en växande efterfrågan på säkerhet. I projektet ska man undersöka hur det fungerar vid olika typer av nationsgränser.

Det vi vill undersöka är gränserna mellan Sverige och Norge, som är väldigt lång, och bron mellan Sverige och Danmark, samt några flygplatser. Det är olika sorters gränser och vi förväntar oss att de kommer ta upp lite olika frågor. En stor fråga kommer vara den om integritet och privatliv, säger Elena Raviola.

Projektet är stort, och kommer angripa frågan från många olika perspektiv. I forskargruppen medverkar forskare inom antropologi, designstudier, informatik, juridik, organisationsstudier, sociologi, och teknik- och vetenskapsstudier.

Jag ser mycket fram emot att samarbeta tvärdisciplinärt, det är ett projekt där det ingår fyra institutioner på Göteborgs universitet, och två universitet i Danmark och ett i Norge, säger Elena Raviola.

Läs mer om projektet här.

Medverkande i projektet
  • Elena Raviola, PhD, Söderberg Professor of Design Management, Academy of Art and Design, University of Gothenburg
  • Marie Eneman, PhD, Lecturer in Informatics, Dpt of Applied IT, University of Gothenburg
  • Jan Ljungberg, PhD, Professor in informatics, Dpt of Applied IT, University of Gothenburg
  • Bertil Rolandsson, PhD, Associated Professor in sociology, Dpt of Sociology and Work Science, University of Gothenburg.
  • Matilda Arvidsson, PhD, Associate Professor in law, Dpt of Law, University of Gothenburg
  • Gregor Noll, PhD, Professor of International Law, Dept of Law, University of Gothenburg
  • Ulf Petrusson, PhD, Professor of Law, Dpt of Law, Univ of Gothenburg
  • Vasilis Galis, PhD, Associate Professor, Dpt of Business IT, IT University Copenhagen, Denmark
  • Ursula Plesner, PhD, Associate Professor, Dpt of Organization, Copenhagen Business Scool
  • Bengt Andersen, PhD, Research Professor, Work Research Institute, Oslo Metropolitan University (OsloMet).

Utöver dessa deltagare ska det anställas en ytterligare postdoc.