Länkstig

Forskningspengar till Åsa Kasimir för handbok om återvätning av mark

Publicerad

Åsa Kasimir har beviljats nästan 7,5 miljoner kronor från FORMAS för projektet ”En handbok som visar hur vi bäst åtgärdar organogen mark från höga växthusgasemissioner till sänkor”.

Porträttbild på Åsa Kasimir. Bilden är tagen i skogen.

Dikning av torvmark har pågått sen 1800-talet för att få mer odlingsbar mark. Utdikade våtmarker släpper ut stora mängder växthusgaser. Genom att återställa dikade torvmarker till våtare mark kan utsläppen begränsas eller till och med vändas till ett upptag, så kallad negativ emission.

Råd om hur marken kan användas

Beroende på olika omständigheter så kan återvätning ge mycket olika emissioner eller upptag. Genom att kombinera mätningar i fält med modellberäkningar kommer projektet undersöka hur mycket växthusgaser som avges från olika markanvändningstyper och kunna ge råd för alternativ markanvändning.

– Handboken ska vara möjlig att använda för markägare, handläggare på myndigheter och som bas för beslut om satsningar på återvätning av mark i Sverige och även i andra länder. Därför kommer representanter från olika organisationer och beslutsfattare att ingå som delaktiga i projektet från starten och vara med och avgöra vilka system forskningen särskilt ska fokusera på, säger Åsa Kasimir

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs, Stockholms och Lunds Universitet, samt involverar samverkan med markägare, myndigheter och intresseorganisationer, med intresse och erfarenhet av återvätningsprojekt.