Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel till projekt om svenska 1800-talsromaner

Litteraturprofessor Yvonne Leffler får medel av Riksbankens Jubileumsfond för att jämföra hur svenska kvinnliga respektive manliga 1800-talsförfattare spreds utomlands. I studien ingår bland andra Emilie Flygare-Carlén, en av dåtidens storsäljare, och den i dag mer kände Carl Jonas Love Almqvist.

Yvonne Leffler har under flera år lett projektet Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Century, som visar hur svenska kvinnliga författare slog igenom utomlands under 1800-talet.

– Resultaten därifrån visar bland annat att svenska romaner av kvinnliga författare som Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz tillhörde sin tids mest internationellt spridda och lästa europeiska romaner, säger Yvonne Leffler.

Jämför kvinnliga och manliga författare

Nporträtt Yvonne Leffleru har Leffler tilldelats en så kallad RJ Sabbatical, vilket innebär att hon kan utvidga sin kartläggning och analys i ett nytt projekt: Swedish Novels as World Literature.

– Jag ska nu tydligare jämföra spridningen och mottagandet av dåtidens kvinnliga och manliga författare, som till exempel jämföra storsäljande Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz med de i dag mer kända författarna Carl Jonas Love Almqvist, Viktor Rydberg och Zacharias Topelius. Jag vill mer i detalj undersöka dåtidens litterära spridningsmönster för romanlitteratur.

Viktigt att översättas till tyska

Resultaten från det första projektet visar att det var viktigt för svensk litteratur att översättas till tyska. I det nya projektet kommer Yvonne Leffler därför att fokusera på mottagandet av svensk litteratur i Tyskland, och dess betydelse för fortsatt spridning till andra europeiska språk.

– På så sätt hoppas jag kunna revidera den i dag fransk- och engelskdominerade bilden av europeisk 1800-talsroman och lyfta fram de tyska förlagens betydelse för dåtidens romanmarknad.

Yvonne Leffler kommer att lägga en del av forskningsperioden vid Åbo universitet i Finland, och även vistas vid tyskspråkiga forskningsbibliotek.

Fakta

Tolv forskare vid svenska lärosäten tilldelas RJ Sabbatical från Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att forskarna ska kunna ägna sig åt forskning på heltid under sex till tolv månader.

Yvonne Leffler är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Den svenska titeln på hennes kommande projekt är Det svenska romanundret. Svensk 1800-talsroman som världslitteratur.

Det föregående projektet Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Century är finansierat av Vetenskapsrådet. Förutom projektledaren Yvonne Leffler ingår där fyra andra forskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Bild: Johan Wingborg.