Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel till docent Agneta Ranerup för undersökning av valstöd

Docent Agneta Ranerup får 2 457 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR) under sammanlagt tre år för forskningsprojektet Matchning eller rationella val? Design av valstöd för vård, skola och pension.

Docent Agneta Ranerup får 2 457 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR) under sammanlagt tre år för forskningsprojektet Matchning eller rationella val? Design av valstöd för vård, skola och pension.

Projektbeskrivning: Trots valfrihetens omfattning i Sverige idag (skola, vård, äldreomsorg, pensionsområdet, personlig assistans medmera) finns en brist på forskning om teknologiska och andra former av valstöd vid val av service på dessa marknader. Syftet med projektet är att studera hur medborgarnas val designas i existerande och framväxande teknologiska valstöd. Projektets teoretiska referensram hämtas från bla Callon & Muniesa, Cochoy och Karpik, vilka bland annat diskuterar olika aspekter av översättning av ekonomisk teori men även offentliga mål till design av teknologier. Vi är intresserade av de intentioner som finns bakom designen av valstöden hos olika aktörer och hur de tar sig uttryck i faktiskt teknologisk design. Projektet har även en hög praktisk relevans då erfarenheterna från ett område kan användas för att förstå och utveckla valstöd på ett annat område.