Bild
Bild på forskningsfartyget Skagerak
Foto: Carl Kristensson
Länkstig

Forskningsfartyget Skagerak av nationellt intresse

Publicerad

Sveriges forskningsfartyg är enligt Vetenskapsrådet ett prioriterat område bland svenska forskningsinfrastrukturer.
– Vi vill bidra till ännu bättre fartygsbaserad forskning i Sverige, säger Louise Newman, stationschef på Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak.

Vetenskapsrådet har bland annat till uppgift att stötta svensk forskningsinfrastruktur. Därför gör Vetenskapsrådet regelbundet en prioritering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Steg ett i prioriteringsprocessen är att skriva en ansökan till en behovsinventering, där Vetenskapsrådets syfte är att peka ut områden med tydliga behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Steg två i processen är Vetenskapsrådets riktade utlysning, där resultatet av behovsinventeringen används som underlag för att välja ut vilka som får skicka in ansökan.

Forskningsfartyg prioriterat område

För att lyfta betydelsen av en samlad forskningsflotta har R/V Skagerak skrivit ansökan i behovsinventeringen i samarbete med flera andra svenska forskningsfartyg och forskare.

Forskningsfartygens ansökan ”En nationell infrastruktur för forskningsfartyg” fick högsta betyg av Vetenskapsrådet: A1. Kategorin A1 innebär att området är prioriterat av strategiska eller ekonomiska skäl och bedöms kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse. Att ett område placerats i kategori A1 är normalt en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning av bidrag.

– Det är väldigt roligt att forskningsfartygens område bedöms som prioriterat och att vår ansökan får ett så högt betyg. Det visar att området är viktigt, säger Louise Newman.

Öppnar för fler forskningsmöjligheter

Blir ansökan i steg två beviljad, så öppnar det för fler forskningsmöjligheter, samordning, utbyten och utveckling för Sveriges forskningsfartyg, och därmed också utvecklingsmöjligheter för svensk havsforskning.

– Det är viktigt att Sverige samlar sin forskningsflotta för att kunna stärka sin position som kunskapsnation och havsforskningsnation. Bara genom att skriva den här ansökan tillsammans har vi fått möjligheten att ytterligare stärka det svenska nätverket för forskningsfartyg, säger Louise Newman.

Samarbetspartners i ansökan

Dessa samarbetspartners är med i ansökan ”En nationell infrastruktur för forskningsfartyg”:

 • Isbrytaren Oden, Polarforskningssekretariatet
 • R/V Svea, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • R/V Skagerak, Göteborgs universitet
 • R/V KBV181, Umeå universitet
 • S/V Ocean Surveyor, Sveriges geologiska undersökning

Utöver de myndigheter som driver fartygen är forskare vid KTH, Södertörns högskola, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, SMHI, samt Uppsala universitet med i ansökan.

Vad är forskningsinfrastruktur?

Forskningsinfrastruktur krävs för att ge forskningen goda förutsättningar att utvecklas och hålla hög kvalitet.

Forskningsinfrastrukturer är till exempel laboratorier, forskningsfartyg, forskningsanläggningar och databaser. Forskningsinfrastrukturer kan vara nationella eller universitetsbaserade.

På Göteborgs universitet finns till exempel forskningsinfrastrukturerna:

 • R/V Skagerak
 • Tjärnö marina laboratorium
 • Kristineberg Center
 • Core Facilities
 • Herbarium GB
 • Språkbanken Text