Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om tid på nätet får 3,9 miljoner från Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela 1,3 miljoner kronor under tre år till forskningsprojektet ”Tiden på nätet – var kommer den ifrån? Internets påverkan på människors användning av tid och plats”. Projektet genomförs av kulturgeograferna Eva Thulin och Bertil Vilhelmson från Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Människor tillbringar allt mer tid på nätet. I dag ägnar befolkningen i Sverige nästan två timmar per dygn åt internetrelaterade aktiviteter hemma i bostaden – oräknat datoranvändning på jobbet, i skolan och under resa. För femton år sedan var det bara en kvart. På kort tid har således stora förändringar inträffat i vardagslivet. Förändringarna kan avläsas i hur vi använder tiden på olika platser – vad vi gör, var vi vistas och tillsammans med vem.

Projektet ställer några grundläggande frågor om var tiden som tillbringas på nätet tas ifrån. Vilka aktiviteter har trängs undan när mer tid ägnas åt datorn och mobilen? Ägnar vi oss åt samma saker som förr, fast virtuellt istället för fysiskt, när vi uträttar olika ärenden, söker information, umgås, eller fördriver tiden. Tillbringar man mer tid hemma eller på andra platser, ensam eller tillsammans med andra? Gör man gör fler saker samtidigt? Splittras tidigare sammanhållna projekt upp när kommunikationstekniken ständigt finns till hands.

Studien kommer bland annat att utnyttja data från de nationella tidsanvändningsundersökningar som genomförts i Sverige mellan 1991 och 2011. Forskarna intervjuar också ett antal hushåll för att få mer ingående kunskaper om de processer, den dynamik och de handlingsstrategier som ligger bakom förändringarna i befolkningens vardagliga aktivitetsmönster.

> Mer om årets bidragsbeslut från VR