Hoppa till huvudinnehåll
Video (35:42)
Föreläsning Åsa Boholm
Bild
Länkstig

Forskning om riskfrågor i samhället prisas - Här ser du föreläsningen

Publicerad

Katastrofen där gift läckte ut vid tunnelbygget genom Hallandsåsen för drygt 20 år sedan, blev startskottet för Professor Åsa Boholm att börja forska om risk som en samhällsfråga. Nu tilldelas hon "Riskkollegiets seniora pris för framstående insatser inom riskforskning".

Video (35:42)
Forskning om riskfrågor i samhället prisas - Här ser du föreläsningen
Föreläsning av Åsa Boholm, professor Göteborg, om antropologiska perspektiv på riskbedömning och riskhantering vid seminarium och doktorandkurs i Göteborg den 8 oktober 2019.

 

Se Professor Åsa Boholms föreläsning där hon förklarar risk som samhällsfenomen.
 

– Föreläsningen går igenom de grundläggande principerna, både för

min egen forskning, och för den forskargrupp som jag leder vid Gothenburg Research Institute och som forskar kring samhällets riskfrågor, förklarar Åsa Boholm, professor vid Göteborgs universitet.

Föreläsningen som är på engelska, tar sin utgångspunkt i risk som en samhällsföreteelse ur ett historisk , kulturellt och socialt perspektiv.

– Den behandlar riskbegreppet och introducerar ett teoretisk perspektiv på risk som fokuserar på relationer mellan objekt som är potentiellt skadliga och hotade värden utifrån olika perspektiv.

Till sist diskuteras utifrån denna teori, riskfrågor i samhällsdebatten. Som exempel använder Åsa Boholm en kontrovers kring användningen av antibakteriellt silver i konsumentprodukter

Föreläsningen filmades i samband med att Åsa fick priset; ”Riskkollegiets seniora pris till framstående riskforskare”.

Åsa Boholm tilldelas pris för sin forskning om riskfrågor i samhället

Katastrofen där gift läckte ut vid tunnelbygget genom Hallandsåsen för drygt 20 år sedan, blev startskottet för Åsa Boholm att börja forska om risk som en samhällsfråga.
Nu tilldelas hon ”Riskkollegiets seniora pris för framstående insatser inom riskforskning”.

– Det första forskningsprojektet handlade om just Hallandsåsen och lokalbefolkningen som exponerades för den förgiftade miljö, säger Åsa Boholm.

Sedan dess har hon forskat kring risk ur många olika perspektiv.Forskningsprojekten har bland annat handlat om risk i samband med storskaliga infrastrukturprojekt och planering av vindkraftverk. Hon har även forskat kring hur man hanterar risk när man planerar järnväg. Hur de som planerar tar beslut utifrån olika sorters riskbedömningar.

– Risker och vårt dricksvatten är ett annat område och nyligen kom en artikel tillsammans med Anna Bendz, docent i statsvetenskap, i tidskriften Local Govement studies med titlen ”Indispensable, yet Invisible: Drinking water management as a local political issue in Swedish municipalities”.

”Professor Åsa Boholm har fokuserat på att beskriva och förklara hur riskfrågor hanteras i samhället utifrån skilda perspektiv och uppfattningar. Hon har genom banbrytande forskning visat på teoretiska problem avseende begreppet risk."

"Hennes forskning har också givit betydelsefull kunskap rörande riskkommunikation kring infrastruktur­anläggningar och risker för det lokala samhället.”
ur Riskkollegiets motivering för priset.

 

 Fakta

  • Åsa Boholm är professor i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hon leder en forskargrupp vid Gothenburg Research Institute som undersöker Samhälllets riskfrågor.
     
  • Föreläsningen hölls inom ramen för en tvärvetenskaplig doktorandkurs om riskbedömning som samarrangeras av Lunds universitet och Göteborgs universitet. 
     
  • På Riskkollegiets webb kan du läsa mer om föreningen.
     
  • Fakta: Antibakteriellt silver används bland annat i träningskläder för att motverka svettlukt.

Text: Cecilia Sjöberg